3 najčastejšie choroby z povolania a ich prevencia

Spoznajte riziká a dôsledky chorôb z povolania, stiahnite si ebook zdarma.

V ebooku nájde tri najčastejšie choroby z povolania, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou nájdete vo vysokom počte obchodných alebo administratívnych firiem. Zistite, ako rozpoznať príznaky uvedených chorôb z povolania a ako chrániť ohrozené skupiny zamestnancov.

Súčaťou ebooku je zoznam možných ekonomických hrozieb, ktoré vám môže existencia choroby z povolania spôsobiť.

Čo vlastne dostanem?

V rámci nášho ebooku dostanete prehľad 3 najčastejších chorôb z povolania, ktoré pravdepodobne nájdete vo vašom okolí a tvoria pravdepodobne až 90% chorôb z povolania.

Na čo mi to vlastne bude?

Tieto informácie o uvedených troch chorobách vám umožnia si naprojektovať alebo upraviť existujúce pracovisko tak, aby ste predišli týmto rizikovým diagnózam.

Ako mi to reálne pomôže?

Pomôže vám to v 2 oblastiach. Prevenciou samotnej choroby z povolania a jej dôsledkom (obyčajne chronická bolesť) a ušetríte desaťtisícové sumy za bolestné, liečbu a odstupné.

Autor blogu

Autorom blogu je Peter Cigáň, CEO skupiny MG. V rokoch 2000-2013 riadil na pozícii manažéra projektov reštrukturalizácie veľkých priemyselných spoločností , od roku 2013 riadi skupinu spoločností MG, ktorá vyrástla za 10 rokov z malej spoločnosti na dnešného leadra v oblasti B2B služieb, resp. Zdravotného dohľadu, tržby viac ako 2mil €, viac ako 3.300 cyklických klientov, 85 expertov a 75 zmluvných ambulancií.

Náš príbeh , LinkedIn,  Blogy, Webinár

SpoločnosŤ MG

Leader trhu v poskytovaní zákonných B2B služieb 

 • viac ako 3.300 cyklických klientov
 • viac ako 8.500 cyklických servisných projektov
 • viac ako 75 zmluvných ambulancií
 • viac ako 85 expertov na celom území Slovenska
 • viac ako 92,7% našich klientov hodnotí našu spoluprácu výrazom Veľmi spokojný alebo Spokojný
 • viac ako 36% akvizičného obchodu v minulom kalendárnom roku vzniklo vďaka refenciám spokojných klientov
Mýtus o Zdravotnom dohľade
Pre nás robí PZS bezpečnostný technik, nepotrebujeme na to špecializovanú firmu.

‌Pri novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v roku 2018 bolo odobratá možnosť vykonávať služby PZS bezpečnostným technikom, takže keď vám dodnes tieto služby bezpečnostný technik poskytuje, tak už minimálne piaty rok na to nemá oprávnenie.

Mýtus o Bezpečnosti práce
BOZP dokumentáciu k budove má predsa majiteľ nehnuteľnosti, my ju nepotrebujeme.

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva už aj jedného zamestnanca má povinnosť vypracovať dokumentáciu BOZP pre svoju oblasť podnikania, resp. priestory v ktorých podniká.

Mýtus o Odpadoch
Máme na odpady externú spoločnosť, tá nám odpad odváža a o všetko sa postará.

‌Od externej spoločnosti Vám bude vystavené potvrdenie o odovzdaní odpadu (vážny lístok, sprievodný list nebezpečného odpadu). Tu to však nekončí. Tieto údaje od spracovateľa odpadu je potrebné evidovať na evidenčnom liste odpadu, resp. v prípade nebezpečného odpadu aj ohlasovať na príslušné Okresné úrady.

Čiže externá spoločnosť od vás odoberie iba odpad a zrejme ho spracuje, ale pravdepodobne nerieši za vás povinnosti vašej spoločnosti od evidencie po ohlasovanie odpadu k 28.2. kalendárneho roku.

Mýtus o GDPR
GDPR nám komplet urobil poskytovateľ webu.

Poskytovateľ webu obyčajne nemá podrobnú analýzu vašej spoločnosti z pohľadu práce s osobnými údajmi, nemusí ani detailne poznať problematiku a aktuálnu legislatívu GDPR. Webmaster väčšinou používajú vzorovú šablónu. V praxi sa potom stane, že medzi informačnou povinnosťou sa ocitnú aj nepravdivé informácie, ktoré sa danou firmou vôbec nezhodujú.  A naopak v takejto šablóne sa nemusí nachádzať informačný systém, ktorý firma má. Porušením tohto nariadenia hrozia vysoké pokuty.

Stiahnite si ebook

Stiahnite si zadarmo ebook z dielne lídrov v oblasti zákonných povinností! 
Pre všetkých zamestnávateľov, ktorí chcú mať prehľad o stave vo svojej spoločnosti.


  Váš email *

  Na základe tohoto formulára vás Vám bude zaslaný spomínaný e-book s rešpektovaním ochrany osobných údajov. Tu sa môžete zoznámiť s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

  Čo hovoria na ebook ľudia?

  Vďaka tomuto ebooku, resp. prehľadnému zoznamu bežných chorôb z povolania mám ako konateľ  prehľad o reálnych rizikách v tejto oblasti v  našej spoločnosti. Taktiež to našej office manažérke umožňuje nastaviť cykliku prevencie  v oblasti Zdravotného dohľadu (analýza rizík pracovísk kliniky z pohľadu vzniku chorôb z povolania), v zásade to hodnotím ako veľmi dobrý materiál pre konateľa alebo office manažéra.

  MUDr. Janka Holešovská

  Medicor, s.r.o