Čo gdpr ovplyvní

Čo gdpr ovplyvní

Ľudské zdroje

dopad na zamestnancov
definuje nové zodpovednosti
poverenie zodpovednej osoby
vyžaduje vzdelávanie a zvyšovanie bezp. povedomia

Procesy

dopad na obchodné a technologické procesy
vyžaduje väčšiu kontrolu nad spracúvaním osobných údajov
vyžaduje zavedenie organizačných a zmluvných opatrení

Technológie

dopad na IT infraštruktúru
ochrana údajov by. design vs. by default
zvyšuje nároky na ochran koncových staníc, sietí, úložísk, aplikácií, …
vyžaduje zavedenie technologických opatrení

Dáta

mení prístup k bezpečnosti osobných údajov
primeraná úroveň ochrany osobných údajov
schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, dostupnosť a integritu
dôraz na kontrolné mechanizmy