CO - Praktické precvičenie plánu ochrany

Povinnosťou každého zamestnávateľa je, aby zabezpečil praktické precvičenie plánu ochrany pre svojich zamestnancov. Takéto praktické precvičenie sa vykonáva každé 3 roky. V skratke – plán ochrany je dokument, v ktorom sú popísané úlohy, opatrenia a postupy, podľa ktorých má byť zabezpečená ochrana zamestnancov alebo obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Prečo je dobré prakticky precvičiť plán ochrany?

Za prvé, zamestnanci si precvičia, ako by mali reagovať v situácií, ktorá im môže ohroziť život. Budú vedieť rozpoznať pri určitých signáloch, že vznikla nebezpečná udalosť a najdôležitejšie je, že nepodľahnú tak ľahko panike, ako keby precvičenie neabsolvovali.

Za druhé, pri praktickom precvičovaní sa vedia dopredu vychytať chyby, ktoré by sa bez precvičenia neobjavili a v reálnej hrozbe by mohli stáť niekoho život.

Zamestnanci budú vedieť kde sa nachádzajú:

  • únikové trasy
  • úkryt
  • prostriedky individuálnej ochrany

Taktiež budú vyrozumení o možných ohrozeniach, ktoré môžu vzniknúť.

Praktické precvičenie plánu ochrany kontroluje a usmerňuje odborne spôsobilá osoba. Pri precvičovaní sa simuluje vopred dohodnutá mimoriadna udalosť, ktorá by mohla vzniknúť. Takto Vám vieme pomôcť predchádzať problémom, ktoré by vznikli, ak by sa plán ochrany neprecvičil prakticky.

Daniela Kusendová

Manažér divízie CIVILNÁ OCHRANA