Pracovná zdravotná služba

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú ponuku služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby (PZS), v kategórii rizika 1 a 2.

Máme 3.000+ spokojných klientov, viac ako 20 expertov PZS a 75 zmluvných ambulancií po celom území SK.

Špecializujeme sa na tieto oblasti podnikania

Často kladené otázky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Ako budeme spolupracovať

Spokojnosť

Našou absolútnou prioritou je, aby ste boli vždy spokojní s našimi službami.

Spokojnosť

Našou absolútnou prioritou je, aby ste boli vždy spokojní s našimi službami.

Spokojnosť

Našou absolútnou prioritou je, aby ste boli vždy spokojní s našimi službami.

Spokojnosť

Našou absolútnou prioritou je, aby ste boli vždy spokojní s našimi službami.

Preventívne prehliadky

Vo všetkých regiónoch Slovenska sme schopní v spolupráci s našim zmluvným partnerom Mediconet, s.r.o., pre Vás zabezpečiť vstupné, výstupné a preventívne prehliadky (vo vzťahu k práci), čím eliminujeme riziko poškodenia zdravotného stavu vašich zamestnancov, resp. ekonomického dopadu na spoločnosť.

Školenie
prvej pomoci

Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch nasledovných častí.

Školenie vodičov referentských vozidiel

V kurzoch Prvej pomoci a pre vodičov dokážeme pre vašich zamestnancov v spolupráci s našim zmluvným partnerom pripraviť pomocou profesionálov v danej oblasti zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine.

Deň zdravia

Pre zamestnancov vašej spoločnosti môžeme zorganizovať Deň zdravia (na pracovisku), s programom podľa vašich požiadaviek, napr.kontrola znamienok odborným lekárom (dermatológom), meranie tlaku, cholesterolu, cukru a tuku ( s následným poradenstvom),

Prípadová štúdia

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú paletu služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby (PZS), v kategórii rizika 1 a 2.

Máme 3.000+ spokojných klientov, viac ako 20 expertov PZS a 75 zmluvných ambulancií po celom území SK.

Naše hodnoty

Našim podnikateľským poslaním je profesionálna celoslovenská podpora našich klientov v oblasti Prevencie chorôb z povolania, Prevencie pracových úrazov a požiarov, Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany.

Informácie

U nás získate pravdivé a včasné informácie

Spokojnosť

Našou absolútnou prioritou je, aby ste boli vždy spokojní s našimi službami.

Dôvera

Môžete prenechať tieto oblasti na starosť odborníkom.

Odbornosť

U nás získate špičkovú úroveň odbornej starostlivosti

Diskrétnosť

Poskytneme vám maximálnu diskrétnosť

Ústretovosť

Náš personál je pripravený riešiť okamžite Vaše potreby a problémy

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2

Novinky