Doplnkové služby

Doplnkové služby

Môžeme pre Vás realizovať služby Zodpovednej osoby v zmysle oddielu 4 nariadenia GDPR, resp. iné formy (paušálnych) konzultačných, podporných a odborných služieb.

Informačná povinnosť

 • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej línky dostupnej počas pracovných dní v čase od 8:00 – 15:30 ako aj zverejnením informačnej povinnosti podľa čl. 13 nariadenia GDPR na nami poskytnutom webovom rozhraní s kontaktným formulárom pre dotknuté osoby. Kontaktné miesto zabezpečí prijatie dopytu dotknutej osoby, jeho zaznamenanie s potrebnými náležitosťami a odovzdanie kompetentnej osobe. Vybavenie dopytu, zabezpečenie odpovede a s tým súvisiace zastúpenie nie je zahrnuté v paušálnej odmene.

  Cenník:

  – do 10 zamestnancov  – 9,99 € bez DPH /mesiac  (platba 1 x ročne)
  – nad 10 zamestnancov – 19,99 € bez DPH/ mesiac (platba 1 x  ročne)
  + 50,- € bez DPH jednorazový poplatok za import dát.

Školenie oprávnených osôb

 • Revidovanie existujúcich pracovnoprávnych dokumentov a dokumentov s externými spolupracovníkmi
 • Spolupráca s dozornými orgánmi
 • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej linky s možnosťou vybavenia dopytu, zabezpečenia odpovede a s tým súvisiacich činností
 • Registrácia na úrade na OOÚ

Externý konzultant

Nemáte povinnosť ustanoviť si zodpovednú osobu, napriek tomu však potrebujete pravidelné konzultácie a riešenie individuálnych situácií?  Objednanie služieb externého konzultanta je pre Vás tou najlepšou možnosťou.

  • Realizácia vstupného auditu
  • Monitorovanie stavu spracúvania osobných údajov a príprava jednotlivých odporúčaní, definovania nedostatkov a návrhov na vylepšenie, formulácia odporúčaní
  • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej linky s možnosťou  vybavenia dopytu, zabezpečenia odpovede a s tým súvisiacich činností
  • Konzultácie v dohodnutom rozsahu

Školenie oprávnených osôb

 • Revidovanie existujúcich pracovnoprávnych dokumentov a dokumentov s externými spolupracovníkmi
 • Spolupráca s dozornými orgánmi
 • Plnenie funkcie kontaktného miesta formou telefonickej linky s možnosťou vybavenia dopytu, zabezpečenia odpovede a s tým súvisiacich činností
 • Registrácia na úrade na OOÚ

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU