GDPR Dokumentácia

Čo je dokumentácia GDPR?

Dokumentácia GDPR predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú vypracované pre objednávateľa ako prevádzkovateľa informačných systémov a vždy sú robené individuálne a osobitne pre každého jedného klienta. Jednotlivé dokumenty zhotovíme na základe analýzy, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou pre správne vypracovanú dokumentáciu GDPR.

Čo je súčasťou dokumentácie?

Súčasťou dokumentácie sú aj 

  •  záznamy o spracovateľských činnostiach
  • poučenia a poverenia oprávnených osôb
  • oboznámenia pre dotknuté osoby
  • zmluvy so sprostredkovateľmi
  • smernice

a množstvo ďalších (možných) príloh, ktoré sú potrebné k riadnemu naplneniu špecifických povinnosti každej spoločnosti.

Ing. Stanislava Šišáková

Manažér divízie GDPR

Ako prebieha odovzdanie dokumentácie?

Bez ohľadu na to akým spôsobom je požadované a dohodnuté odovzdanie, hotové dokumenty Vám odošleme  i v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve. Zjednodušíte si  tým implementáciu vo vašej spoločnosti a zbavíte sa starostí s GDPR.

Osobné odovzdanie realizujeme spolu s interpretáciou v termíne, ktorý  si vopred dohodneme. Dbáme na  voľbu termínu osobného stretnutia, aby vyhovoval aj nám aj vám. Na osobnom stretnutí navrhneme rozsah servisu a služieb na ďalšie obdobie.