GDPR externý konzultant

Kto je externý konzultant?

V spoločnosti plní dôležitú funkciu takmer na úrovni zodpovednej osoby. Rozdiel je len v tom, že nie je ako zodpovedná osoba registrovaný na kompetentnom úrade a na dokumentoch nevystupuje pod označením „zodpovedná osoba“.

Čo je úlohou externého konzultanta ?

Ak pri analýze zistíme, že nemusíte mať podľa nariadenia zodpovednú osobu, ale vaša firma spracúva veľké množstvo osobných údajov alebo iným spôsobom napĺňa predpoklady komplikovanejšej implementácie výstupov GDPR, tak vám ju odporučíme vo forme externého konzultanta.

Budete mať  istotu, že nakladáte s OÚ v zmysle nariadenia a  nastavia sa presné pravidla. V pravidelných intervaloch navštevuje externý konzultant  klienta osobne. Dohliada na dodržiavanie nariadenia v spoločnosti. Zabezpečuje komunikáciu medzi dotknutými osobami a spoločnosťou.Sleduje aktuálnosť nariadenia i ďalších predmetných predpisov a školí poverené osoby.

Ing. Stanislava Šišáková

Manažér divízie GDPR

Garancia kvality

Externého konzultanta u vás bude vykonávať právnik alebo GDPR špecialista  ,  čím zabezpečíme odbornosť, ktorú potrebujete.  Zbavíte sa  tým starostí a budete mať istotu, že sa bez obáv môžete  venovať svojej činnosti a vlastnej firme bez obáv z zbytočných pokút.