GDPR informačná povinnosť

Čo je informačná povinnosť?

Je to poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní ich osobných údajov. Jej nesplnením porušujete nariadenie. Informačná povinnosť musí byť v súlade s určitými pravidlami:

  • musí byť jasne a jednoducho formulovaná
  • musí sa poskytnúť v stručnej forme
  • musí byť ľahko dostupná
  • musí byť zadarmo poskytnutá

Prečo informačná povinnosť cez cloudové riešenie?

Najčastejšie sa vyskytujúce naplnenie informačnej  povinnosti pre dotknuté osoby je jej zverejnenie na webe. Takéto jednoduché riešenie si však nesie so sebou mnoho rizík spojených i s rizikom nesprávnej implementácie jednotlivých výstupov dokumentácie GDPR.

Podľa nami vytvorenej dokumentácie a jednotlivých dokumentov viete túto povinnosť splniť aj cez svojho IT technika, resp. webmastera. Pokiaľ je to váš zamestnanec je to o niečo jednoduchšie, ale stále nemáte istotu, že to spraví správne a dostatočne.

Ak ide o  externého spolupracovníka, vznikajú zbytočné náklady a pochybnosti o odbornosti alebo miere zodpovednosti.

My vás môžeme pomôcť s našim cloudovým riešením tým, že máme všetky potrebné informácie k dispozícii a vieme, čo treba splniť, aby ste mali splnenú túto zákonnú povinnosť.

Ing. Stanislava Šišáková

Manažér divízie GDPR

Garancia kvality

Na základe nami vytvorenej dokumentácie, resp. cloudového riešnia Informačnej povinnosti budete mať istotu, že máte zverejnené všetky potrebné informačné povinnosti voči dotknutým osobám a v prípade potreby zmien vieme okamžite reagovať a upraviť potrebné informácie.