GDPR Servis

Ako ďalej po implementácií?

Počas implementácie získate mať veľké množstvo nových informácií a často dochádza k tomu, že sa po určitom čase na niečo pozabudne, niečo nové pribudne, prídu noví zamestnanci. To je riziko správnej a dlhodobej implementácie dokumentácie GDPR, preto klientovi štandardne ponúkame GDPR servis.

Prečo GDPR servis?

V rámci servisnej služby sa môžete spoľahnúť na profesionálny a individuálny prístup k potrebám vašej spoločnosti. Podľa náročnosti firmy servis s timingom podľa vašich potrieb a predstáv.

Súčasťou servisu sú aj osobné návštevy, pravidelná analýza , kontrola dodržiavania zásad GDPR a sledovanie legislatívnych zmien. GDPR servisom vám uľahčíme (aj vaším oprávneným osobám) prácu a môžu sa venovať naplno svojej pracovnej činnosti a problematika GDPR ich nebude zaťažovať. Zbavíte sa rizika zbytočných pokút za nedodržanie niektorej zo zásad nariadenia.

Ing. Stanislava Šišáková

Manažér divízie GDPR

Ako prebieha servis?

Servis prebieha podľa nastavenia cyklickej služby. Sú to presne definované procesy, ktoré sa dodržiavajú a pravidelne sledujú. Návštevy sú osobné, komunikácia telefonická  aj elektronická, resp. on-line v prípade potreby. Prispôsobíme vaším potrebám a situácií.

Garancia kvality

Servis pre našich klientov zabezpečuje tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami , ktorí sú vám k dispozícií aj pri riešení mimoriadnych situácii a sú súčinní pri kontrolách.