GDPR školenie oprávnených osôb

Kto je oprávnenená osôba?

Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá v rámci plnenia svojich pracovných povinností prichádza akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi a nie je sprostredkovateľom. Čiže aj interná ekonómka, mzdárka, personalistka, majster na dielni alebo vrátnik. Pomôžeme vám zistiť ,kto spadá do tejto skupiny a tým Vás zbavíme pochybností, či všetci sú poučení a oprávnení.

Prečo školenie pre oprávnené osoby?


Oprávnené osoby musíme poveriť a poučiť v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok k spracúvaniu osobných údajov. Napríklad vrátnik iba zapisuje, resp. nahliada do OP pri návšteve. Tak ho oprávnime len na tieto dve činnosti a nie napríklad na prenos osobných údajov. Toto sa poučenie sa vykonáva na predpísanom tlačive a musí byť podpísané oprávnenou osobou.

Dlhoročnými skúsenosťami z praxe vieme, že je potrebné pravidelne školiť oprávnené osoby. Dôvody sú rôzne, napríklad noví zamestnanci, zmena pracovnej náplne, legislatívne zmeny.

Ing. Stanislava Šišáková

Manažér divízie GDPR

Ako prebieha školenie?

Rozsah, obsah a aj formu školenia si zadefinujeme spoločne. Tým si zjednoduší prehľad o školení a o jeho  spôsobe vykonania . Školenie okrem iného slúži na informovanie oprávnených osôb o problematike ochrany osobných údajov, ako s nimi nakladať ako ich uchovávať aby nedošlo k bezpečnostným incidentom.

Garancia kvality

Školenie vykonávajú naši experti na GDPR s dlhoročnými skúsenosťami. Nezáleží na tom či ste malá firma alebo veľká firma, máme skúsenosti vo všetkých oblastiach. Zbaví vás to obáv z vysokých pokút, ak by došlo k bezpečnostným incidentom.