GDPR školenie oprávnených osôb

Kto je oprávnenená osôba?

Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá v rámci plnenia svojich pracovných povinností prichádza akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi a nie je sprostredkovateľom. Čiže aj interná ekonómka, mzdárka, personalistka, majster na dielni alebo vrátnik. Pomôžeme vám zistiť ,kto spadá do tejto skupiny a tým Vás zbavíme pochybností, či všetci sú poučení a oprávnení.

Prečo školenie pre oprávnené osoby?


Oprávnené osoby musíme poveriť a poučiť v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok k spracúvaniu osobných údajov. Napríklad vrátnik iba zapisuje, resp. nahliada do OP pri návšteve. Tak ho oprávnime len na tieto dve činnosti a nie napríklad na prenos osobných údajov. Toto sa poučenie sa vykonáva na predpísanom tlačive a musí byť podpísané oprávnenou osobou.

Dlhoročnými skúsenosťami z praxe vieme, že je potrebné pravidelne školiť oprávnené osoby. Dôvody sú rôzne, napríklad noví zamestnanci, zmena pracovnej náplne, legislatívne zmeny.

Monika Svitačová

Manažér divízie GDPR

Ako prebieha školenie?

Rozsah, obsah a aj formu školenia si zadefinujeme spoločne. Tým si zjednoduší prehľad o školení a o jeho  spôsobe vykonania . Školenie okrem iného slúži na informovanie oprávnených osôb o problematike ochrany osobných údajov, ako s nimi nakladať ako ich uchovávať aby nedošlo k bezpečnostným incidentom.

Garancia kvality

Školenie vykonávajú naši experti na GDPR s dlhoročnými skúsenosťami. Nezáleží na tom či ste malá firma alebo veľká firma, máme skúsenosti vo všetkých oblastiach. Zbaví vás to obáv z vysokých pokút, ak by došlo k bezpečnostným incidentom.