PRVÁ POMOC – CUDZIE TELESO V OKU, NOSE A UCHU

CUDZIE TELESO V OKU

Prejavy:

 • Na cudzí predmet v oku reaguje postihnutý náhlou bolesťou a svrbením. Oko zvykne byť červenkasté a slzí.

Prvá pomoc:

 • Snažíme sa zabrániť treniu oka.
 • Postihnutého posadíme so zaklonenou hlavou. 
 • Palcom a ukazovákom roztiahneme mihalnice od seba. 
 • Pacient by mal zmenou pohľadu rôznymi smermi udržať oko v pohybe. 
 • Ak je cudzie teleso viditeľné, môžeme ho z oka vyplaviť tečúcou vodou, vlhkým tampónom alebo cípom vreckovky (zrnko prachu, sadza, muška…). 
 • Ak sa nám to nepodarí, oko prekryjeme sterilnou gázou a vyhľadáme odborné ošetrenie.

Odbornú pomoc kontaktujeme aj v prípade, že cudzie teleso uviazlo vo farebnej časti oka.

Cudzie telesá z oka nevyberáme ak k úrazu prišlo pri obrábaní kovov, rúbaní dreva, sekaní kladivom, sekáčom a pod.! Oko vtedy len prekryjeme sterilným obväzom a postihnutého dopravíme na očné ošetrenie.

CUDZIE TELESO V NOSE A UCHU

Tieto úrazy sa stávajú najmä malým deťom, a preto treba dbať už na prevenciu a odstrániť z ich dosahu drobné predmety. Nebezpečné sú tiež bobtnajúce semená, ktoré v teple a vlhku ucha a nosa rýchlo zväčšujú objem.

Prejavy:

 • Ťažkosti pri dýchaní nosom, dostaví sa opuch, prípadne výtok tekutiny z nosnej dierky. V druhom prípade sú bolesti v uchu, vibrácie, šum či svrbenie. 

Prvá pomoc:

 • Ak sa cudzí predmet dostal do nosa: Upcháme priechodnú dierku a postihnutého necháme prudko vydýchnuť cez upchatú dierku. Nepokúšame sa predmet vyťahovať iným spôsobom a vyhľadáme špecializované pracovisko!
 • Ak sa cudzie teleso dostane do ucha: Nesnažíme sa ho ani vyťahovať, ani zatláčať!
 • Pri vniknutí hmyzu nakloníme hlavu postihnutému tak, aby zasiahnuté ucho bolo vyššie a nalejeme do zvukovodu vlažnú vodu.