PRVÁ POMOC – NÁHLA MOZGOVÁ PRÍHODA

Nedokrvenie mozgu nebolí, spôsobuje len oslabenie časti tela!

Prejavy:

  • Najtypickejšími príznakmi mozgovej príhody je náhla slabosť alebo necitlivosť časti tváre, ramena, ruky, nohy alebo jednej časti tela. 
  • Postihnutý môže trpieť aj poruchou reči, sťaženým rozprávaním alebo neschopnosťou rozumieť hovorenému slovu. 
  • Časté býva aj skalenie zraku, strata videnia na jednom oku ako aj nevysvetliteľné závraty, nestabilita, náhle pády. 
  • Prejavom mozgovej porážky môžu byť aj náhle bolesti hlavy či strata kontroly nad močením a stolicou.

Prvá pomoc:

  • V prvom rade kontrolujeme vedomie a dýchanie (ak treba, poskytneme kardiopulmonálnu resuscitáciu).  
  • Pri poruche vedomia zasiahnutú osobu uložíme na bok ochrnutou stranou nadol, uvoľníme nepostihnutú končatinu. 
  • Ak je postihnutý pri vedomí, uložíme ho do pololežiacej polohy s podloženou hlavou, prípadne uvoľníme zubnú protézu, zvyšky potravy. 
  • Pri postihnutí očných svalov privrieme viečko, zabránime tak vysychaniu rohovky.
  • Zavoláme záchrannú zdravotnú službu a medzitým kontrolujeme stavvedomia, dýchania.

Nepodávame tekutiny!