PRVÁ POMOC – POPÁLENINY

K popáleninám najčastejšie dochádza pri styku kože s horúcimi parami, tekutinami či telesami.

Prejavy:

  • Okamžite sa dostaví bolesť, v priebehu desiatok sekúnd začervenanie kože, prípadne sa objavia pľuzgiere (o niekoľko minút). Pri popálenine väčšej ako niekoľko dlaní je pravdepodobný nástup šoku.

 Životunebezpečné môžu byť popáleniny:

  • u detí, ak sú väčšie ako plocha 2 dlaní,
  • u dospelého, ak sú väčšie ako plocha 5 dlaní.

Prvá pomoc:

  • Postihnuté miesto okamžite chladíme studenou vodovodnou vodou 20 minút. Čím skôr po začatí chladenia treba dať dole prstene a prívesky! 
  • Horiaci odev uhasíme, priškvarené časti odevu nestrhávame! 
  • Keď prestane bolesť, prikryjeme miesto potravinárskou fóliou, obväzom, čistou tkaninou alebo mikroténovým vreckom. 
  • Ak treba, poskytneme zasiahnutej osobe protišokové opatrenia a zariadime prevoz na definitívne ošetrenie