Prvá pomoc – prvý kontakt s postihnutým

Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch častí: 1. Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania
 1. Je postihnutý pri vedomí? (t.j. odpovedá na otázky, alebo zareaguje na zatrasenie)
 2. Dýcha sám?
 3. Nevidíme veľké vonkajšie krvácanie?
Následne môžeme pristúpiť k druhotnému vyšetreniu: 2. Odhalenie príznakov, ktoré neohrozujú bezprostredne život postihnutého, ale mohli by spôsobiť komplikácie, ak by ostali neodhalené  Robíme tak rozhovorom a vyšetrením doslova od hlavy k päte: Rozhovor:
 1. Predstavenie sa postihnutému
 2. Ponúknutie pomoci
 3. Opýtanie sa na jeho pocity (najčastejšie je to bolesť a zlyhanie funkcie časti tela)
Pri bezvedomí skúšame získať údaje od svedkov príhody. Ak sa dá, je vhodné zistiť čo, kedy a ako sa stalo, užívané lieky a choroby, na ktoré sa postihnutý lieči, alergie a posledný príjem jedla. Vyšetrenie slúži na nájdenie prípadných poranení!  Pri podozrení na poranenie krku a chrbtice s osobou nehýbeme! 
 1. Vysvetlenie postihnutému, čo sa ide robiť
 2. Obnaženie postihnutej časti tela
 3. Na jednotlivých častiach tela sledujeme:
 • Hlava a krk: skontrolujte vlasatú časť hlavy na krvácanie a deformity, uši a nos na výtok, ústa na zvratky, potravu. Hlavou nehýbať!
 • Oči: zrenice zúžené, rozšírené. Nerovnako široké zrenice svedčia o vážnom stave!
 • Hrudník: hľadajte rany, cudzie telesá.
 • Brucho: hľadajte rany, výhrez orgánov, cudzie telesá.
 • Končatiny: skontrolujte horné a dolné končatiny na deformity, rany, krvácanie. Porovnávajte obe strany!
 • Chrbtica a chrbát: pri podozrení na úraz chrbtice skúste citlivosť a silu končatín. Nechajte si stisnúť ruky postihnutým, tlačiť nohami proti vašej ruke!
 • Varovné známky: používajú sa ako náramok, prívesok, varovná identifikačná karta a upozorňujú na ochorenie nositeľa. Môžu obsahovať telefónne číslo, meno lekára, názov ochorenia. Neberte ich postihnutému!

Napíšte nám

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich riešeniach alebo ste náš zákazník a potrebujete pomôcť, zadajte kontakt na Vás v nižšie uvedenom formulári a my Vás budeme kontaktovať späť.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU