PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM

Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch častí:

 1. Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania
 • Je postihnutý pri vedomí? (t.j. odpovedá na otázky, alebo zareaguje na zatrasenie)
 • Dýcha sám?
 • Nevidíme veľké vonkajšie krvácanie?

Následne môžeme pristúpiť k druhotnému vyšetreniu:

 1. Odhalenie príznakov, ktoré neohrozujú bezprostredne život postihnutého, ale mohli by spôsobiť komplikácie, ak by ostali neodhalené 

Robíme tak rozhovorom a vyšetrením doslova od hlavy k päte:

Rozhovor:

 • Predstavenie sa postihnutému
 • Ponúknutie pomoci
 • Opýtanie sa na jeho pocity (najčastejšie je to bolesť a zlyhanie funkcie časti tela)

Pri bezvedomí skúšame získať údaje od svedkov príhody. Ak sa dá, je vhodné zistiť čo, kedy a ako sa stalo, užívané lieky a choroby, na ktoré sa postihnutý lieči, alergie a posledný príjem jedla.

Vyšetrenie slúži na nájdenie prípadných poranení!

 Pri podozrení na poranenie krku a chrbtice s osobou nehýbeme! 

 • Vysvetlenie postihnutému, čo sa ide robiť
 • Obnaženie postihnutej časti tela
 • Na jednotlivých častiach tela sledujeme:
 • Hlava a krk: skontrolujte vlasatú časť hlavy na krvácanie a deformity, uši a nos na výtok, ústa na zvratky, potravu. Hlavou nehýbať!
 • Oči: zrenice zúžené, rozšírené. Nerovnako široké zrenice svedčia o vážnom stave!
 • Hrudník: hľadajte rany, cudzie telesá.
 • Brucho: hľadajte rany, výhrez orgánov, cudzie telesá.
 • Končatiny: skontrolujte horné a dolné končatiny na deformity, rany, krvácanie. Porovnávajte obe strany!
 • Chrbtica a chrbát: pri podozrení na úraz chrbtice skúste citlivosť a silu končatín. Nechajte si stisnúť ruky postihnutým, tlačiť nohami proti vašej ruke!
 • Varovné známky: používajú sa ako náramok, prívesok, varovná identifikačná karta a upozorňujú na ochorenie nositeľa. Môžu obsahovať telefónne číslo, meno lekára, názov ochorenia. Neberte ich postihnutému!