PRVÁ POMOC – REZNÉ, BODNÉ, TRŽNÉ A STRELNÉ RANY

REZNÉ RANY:

Rezné rany sú spôsobené nožom, nožnicami, ostrými nástrojmi, plechom, sklom.

Prejavy:

 • Silné krvácanie, ostré okraje. 

Prvá pomoc:

 • Krvácanie z reznej rany zastavíme tlakom v rane (obväzom, čistou látkou, rukou). 
 • Pri veľkej rane tlačíme k sebe okraje rany. 
 • Ranu si môže tlačiť sám postihnutý, aby pomohol pri ošetrovaní. 
 • Ak je zranená končatina, zdvihneme ju a držíme nad úrovňou srdca.
 • Priložíme tlakový obväz na ranu.
 • Ak krvácanie neprestáva, priložíme ešte jeden obväz a silnejšie dotiahneme.
 • Kontrolujeme obväz, prekrvenie koncovej časti končatiny, vedomie a dýchanie.
 • V prípade potreby pristúpime k protišokovým opatreniam.
 • Pri väčšej rane je potrebné odborné ošetrenie.

 Na vlastnú ochranu použijeme rukavice z autolekárničky!

TRŽNÉ RANY

Tržné rany spôsobujú najčestejšie  stroje, pásy, pazúry zvierat, ostnatý drôt.

Prejavy:

 • Tržné rany krvácajú nevýrazne a sú často infikované. 
 • Rana má nepravidelné okraje. 
 • Nastúpiť môže aj šok.

Prvá pomoc:

 • Umyjeme si ruky a okolie rany.
 • Ranu prikryjeme obväzom alebo čistou látkou. 
 • Pri veľkom krvácaní ošetríme ako krvácanie, vrátane protišokových opatrení a vyhľadaní odborného ošetrenia. 
 • Odporúča sa očkovanie proti tetanu aj pri menších ranách.

BODNÉ RANY

Bodné rany sú zapríčinené prepichnutím kože ostrým predmetom ako klinec, ihla, vidly, rohy, nôž a podobne. 

Prejavy:

 • Pri tomto type poranenia je prítomné viac vnútorné ako vonkajšie krvácanie, hrozí aj možnosť infekcie, pri masívnejšej rane aj šok.

Prvá pomoc:

 • Pokúsime sa nájsť v rane cudzie telesá, ktoré však nevyťahujeme! 
 • Cudzie teleso obložíme obväzmi a ranu prikryjeme.  
 • Ak krváca rana okolo cudzieho telesa, tlačíme okraje rany smerom k cudziemu telesu. 
 • Pristúpime k protišokovým opatreniam a dopravíme postihnutého na odborné vyšetrenie alebo privoláme záchrannú službu. 
 • Skontrolujeme vedomie a dýchanie. 
 • V prípade bodných rán konzultujeme očkovanie proti tetanu. 

STRELNÉ RANY

Strelné rany spôsobujú projektily, rana pri vstupe môže byť menšia (vstrel) a väčšia pri výstupe (výstrel) z tela, krvácanie môže byť vonkajšie aj vnútorné.

Prejavy:

 • Nebezpečenstvo poranenia vnútorných orgánov je vysoké. Okrem bolesti môže nastúpiť aj šok.

Prvá pomoc:

 • U postreleného zastavujeme veľké vonkajšie krvácanie. 
 • Postreleného uložíme do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa s ním nemuselo hýbať.
 • Ak je postihnutá končatina, nadvihneme ju a držíme nad úrovňou srdca, uvoľníme odev okolo krku, hrudníka a pása.
 • Pristúpime aj k protišokovým opatreniam. 
 • Kontrolujeme obväz, vedomie, dýchanie a privoláme záchrannú službu a políciu.

 Nepodávame nič jesť ani piť!