Prvá pomoc – rezné, bodné, tržné a strelné rany

REZNÉ RANY: Rezné rany sú spôsobené nožom, nožnicami, ostrými nástrojmi, plechom, sklom. Prejavy:
 • Silné krvácanie, ostré okraje. 
Prvá pomoc:
 • Krvácanie z reznej rany zastavíme tlakom v rane (obväzom, čistou látkou, rukou). 
 • Pri veľkej rane tlačíme k sebe okraje rany. 
 • Ranu si môže tlačiť sám postihnutý, aby pomohol pri ošetrovaní. 
 • Ak je zranená končatina, zdvihneme ju a držíme nad úrovňou srdca.
 • Priložíme tlakový obväz na ranu.
 • Ak krvácanie neprestáva, priložíme ešte jeden obväz a silnejšie dotiahneme.
 • Kontrolujeme obväz, prekrvenie koncovej časti končatiny, vedomie a dýchanie.
 • V prípade potreby pristúpime k protišokovým opatreniam.
 • Pri väčšej rane je potrebné odborné ošetrenie.
Na vlastnú ochranu použijeme rukavice z autolekárničky! TRŽNÉ RANY Tržné rany spôsobujú najčestejšie  stroje, pásy, pazúry zvierat, ostnatý drôt. Prejavy:
 • Tržné rany krvácajú nevýrazne a sú často infikované. 
 • Rana má nepravidelné okraje. 
 • Nastúpiť môže aj šok.
Prvá pomoc:
 • Umyjeme si ruky a okolie rany.
 • Ranu prikryjeme obväzom alebo čistou látkou. 
 • Pri veľkom krvácaní ošetríme ako krvácanie, vrátane protišokových opatrení a vyhľadaní odborného ošetrenia. 
 • Odporúča sa očkovanie proti tetanu aj pri menších ranách.
BODNÉ RANY Bodné rany sú zapríčinené prepichnutím kože ostrým predmetom ako klinec, ihla, vidly, rohy, nôž a podobne.  Prejavy:
 • Pri tomto type poranenia je prítomné viac vnútorné ako vonkajšie krvácanie, hrozí aj možnosť infekcie, pri masívnejšej rane aj šok.
Prvá pomoc:
 • Pokúsime sa nájsť v rane cudzie telesá, ktoré však nevyťahujeme! 
 • Cudzie teleso obložíme obväzmi a ranu prikryjeme.  
 • Ak krváca rana okolo cudzieho telesa, tlačíme okraje rany smerom k cudziemu telesu. 
 • Pristúpime k protišokovým opatreniam a dopravíme postihnutého na odborné vyšetrenie alebo privoláme záchrannú službu. 
 • Skontrolujeme vedomie a dýchanie. 
 • V prípade bodných rán konzultujeme očkovanie proti tetanu. 
STRELNÉ RANY Strelné rany spôsobujú projektily, rana pri vstupe môže byť menšia (vstrel) a väčšia pri výstupe (výstrel) z tela, krvácanie môže byť vonkajšie aj vnútorné. Prejavy:
 • Nebezpečenstvo poranenia vnútorných orgánov je vysoké. Okrem bolesti môže nastúpiť aj šok.
Prvá pomoc:
 • U postreleného zastavujeme veľké vonkajšie krvácanie. 
 • Postreleného uložíme do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa s ním nemuselo hýbať.
 • Ak je postihnutá končatina, nadvihneme ju a držíme nad úrovňou srdca, uvoľníme odev okolo krku, hrudníka a pása.
 • Pristúpime aj k protišokovým opatreniam. 
 • Kontrolujeme obväz, vedomie, dýchanie a privoláme záchrannú službu a políciu.
 Nepodávame nič jesť ani piť!

Napíšte nám

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich riešeniach alebo ste náš zákazník a potrebujete pomôcť, zadajte kontakt na Vás v nižšie uvedenom formulári a my Vás budeme kontaktovať späť.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU