PRVÁ POMOC – ŠOK

Pri každom väčšom poranení treba očakávať vznik šoku!

Prejavy:

S prvou pomocou nečakáme na nástup príznakov šoku. Medzi tie patrí:

 • nepokoj alebo spavosť, 
 • neostré videnie, 
 • smäd, 
 • nevoľnosť,  
 • studená, bledá a spotená koža, 
 • rýchly a slabo hmatateľný pulz,
 • zrýchlené dýchanie.

Prvá pomoc:

Protišokové opatrenia:

 • Autotransfúzna čiže protišoková poloha: postihnutému nadvihneme dolné končatiny o 30 cm. 
 • Do tejto polohy nedávame pri poranení hlavy alebo hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach či bezvedomí!

Pamätajte na 5T:

 • TICHO: Osobu pohodlne uložíme, snažíme sa pre ňu zaistiť telesný a duševný pokoj aktívnym upokojovaním. 
 • TEPLO: Podchladeniu bránime prikrytím zdola i zhora.  
 • TÍŠENIE BOLESTI: Začneme ošetrovať poranenia. 
 • TEKUTINY: Väčšina ľudí v šoku má pocit smädu, preto môžeme postihnutému ovlažovať pery, aby sme pocit smädu zmiernili. V žiadnom prípade mu nedávame piť, pretože by to mohlo vyvolať zvracanie, ktoré zhoršuje stav.
 • TRANSPORT: Privoláme odbornú pomoc a medzitým kontrolujeme vedomie a dýchanie.