PRVÁ POMOC – ZASTAVENIE DÝCHANIA A KRVNÉHO OBEHU

Ide o životohrozujúci stav!

Prejavy:

Osoba je v bezvedomí, nareaguje ani na zatrasenie, nedýcha, alebo dýcha s veľkými problémami (takzvané lapavé dýchanie). 

30:2

 

Prvá pomoc:

    • Postihnutého uložíme na tvrdú a rovnú podložku.
    • V prípade dospelého oživovanie začneme 30 stlačeniami hrudníka do 5 – 6 cm hĺbky, v strede hrudníka hranou dlane, potom nasledujú 2 záchranné vdychy tak, aby sme videli nadvihnutie hrudníka.
    • Postup opakujeme, pričom hrudník stláčame rýchlosťou 100-krát za jednu minútu. Zisťovanie prítomnosti vedomia a dýchania a záklon hlavy je potrebné vopred nacvičiť!
    • U detí od 1 mesiaca veku do puberty resustitáciu začíname 5 záchrannými vdychmi a potom pokračujeme ako u dospelých 30 stlačeniami hrudníka a 2 záchrannými vdychmi.