PZS - PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Ponúkame prostredníctvom našich odborníkov a zmluvných partnerov komplexnú ponuku služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby (PZS), v kategórii rizika 1 a 2.

Máme 3.300+ spokojných klientov, viac ako 20 expertov PZS a 75 zmluvných ambulancií po celom území SK.

Pomôžeme vám zbaviť sa  všetkých problémov a komplikáciíí v oblasti Zdravotného dohľadu, resp. Pracovnej zdravotnej služby.

Špecializujeme sa na tieto oblasti podnikania
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Keďže pracujeme v oblasti administratívy, tak sme zrejme v kategórii rizika 1 a tým pádom sa nás PZS netýka?

Kategória 1 je kategória bez akýchkoľvek rizík, pre administratívnu činnosť, resp. obchodné firmy je typická kategória 2, v ktorej sa paradoxne objavuje viac ako 70% chorôb z povolania (najčastejšie karpálny tunel, resp. choroby pohybového aparátu). Obráťte sa s dôverou na našich odborníkov, dokážeme pružne posúdiť kategóriu rizika vo vašej spoločnosti.

Prečo nestačí urobiť PZS jednorázovo, načo sú dobré pravidelné audity a návštevy?

Cieľom PZS je ochrana a podpora zdravia zamestnancov, resp.prevencia chorôb z povolania.  Z týchto dôvodov je potrebné realizovať cyklické návštevy a posudzovanie rizík v pravidelných intervaloch, keďže vo firmách dochádza k vytváraniu nových pracovných pozícií, k zmene procesov, k redefinovaniu pracovných činností, resp. k zmene rizika práce na určitej pozícii. Pri každej takejto závažnej zmene treba urobiť novú obhliadku pracoviska s cieľom posúdenia rizík, my tieto obhliadky vykonávame v perióde 12 mesiacov, čo je obyčajne ekonomicky výhodnejšie pre klienta.

Čo mám urobiť, keď neviem v akej kategórii rizika sa nachádza naša firma, resp. konkrétna pracovná činnosť?

V prípade prevádzky, v ktorej je posúdenie rizík možné vykonať auditom PZS bez optimalizácie rizika meraním, postačuje vyplnenie dotazníka PZS cez nášho konzultanta, ktorý Vám rád pomôže. Na základe uvedených údajov vieme predbežne posúdiť kategóriu, v ktorej sa Vaša spoločnosť nachádza.

V prípade, že sa jedná o spoločnosť, kde je zdrojom rizika hluk, vibrácie, chlad, teplo alebo iné rizikové faktory, ktoré nie je možné posúdiť bežným auditom bez optimalizácie/merania konkrétneho rizikového faktora, odporučíme vám akreditovanú spoločnosť, ktorá Vám  vykoná potrebné merania a na základe výsledku merania bude možné zaradiť kategóriu, v ktorej sa Vaša spoločnosť nachádza.

Mgr. Zuzana Obernauerová

Manažér divízie PZS
Zákaznícky servis a podpora PZS: 032/286 76 10

Ako budeme spolupracovať

Zahájenie našej spolupráce

Osobne sa stretnete s naším poradcom alebo expertom PZS v regióne, detailne vám popíše formy, možnosti a časovanie spolupráce, po podpise zmluvy začíname pre vás aktívne pracovať v oblasti PZS.

Úvodná odborná analýza / audit

V prvom kroku spolupráce vás navštíví expert pre PZS, vykoná analýzu všetkých potrebných oblastí a tém, aby sme spoznali aktuálny stav a riziká chorôb z povolania.

Dodanie odbornej dokumentácie

Na základe analýzy vám vypracujeme PZS dokumentáciu, ktorá slúži ako podklad, resp. manuál činností v oblasti PZS, osobne vám ju odovzdáme a detailne vám ju vysvetlíme.

Cyklický servis danej služby

Na základe PZS dokumentácie, resp. legislatívnych požiadaviek nastavíme vhodný cyklický servis služby. Cieľom je profesionálny servis, vaša spokojnosť a eliminácia akýchkoľvek problémov v oblasti Pracovnej zdravotnej služby.

LEKÁRSKE Preventívne prehliadky

Vo všetkých regiónoch Slovenska sme schopní v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi  pre Vás zabezpečiť vstupné, výstupné a preventívne lekárske prehliadky (zo zákona povinné vo vzťahu k práci, resp. v rámci sociálneho programu), čím eliminujeme riziko poškodenia zdravotného stavu vašich zamestnancov, resp. ekonomického dopadu na spoločnosť.

Školenie
prvej pomoci

V povinných kurzoch Prvej pomoci dokážeme pre vašich zamestnancov pripraviť pomocou profesionálov zo Záchrannej alebo Leteckej záchrannej služby zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine.

Školenie vodičov referentských vozidiel

V kurzoch Prvej pomoci a pre vodičov dokážeme pre vašich zamestnancov v spolupráci s našim zmluvným partnerom pripraviť pomocou profesionálov v danej oblasti zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine.

Deň zdravia

Pre zamestnancov vašej spoločnosti môžeme zorganizovať atraktívny Deň zdravia (na pracovisku, resp. teambuildingu alebo firemnej akcii), s programom podľa vašich požiadaviek, napr.kontrola znamienok dermatológom, meranie tlaku, cholesterolu, cukru a tuku  s následným poradenstvom Životného štýlu, kurz Škola chrbta (správne sedenie) , prednášku Stravovanie a pracovný výkon, meranie Ostrosti zraku a perimetrie, estetická poradňa so špičkovým expertom v oblasti Estetickej medicíny. Zatiaľ sme realizovali viac ako 80 aktivít typu Deň zdravia s počtom účastníkov od 25 do 650 zamestnancov.

Naše hodnoty
Našim poslaním je profesionálna podpora našich klientov v ich podnikaní v oblasti zákonných povinností v oblasti Prevencie chorôb z povolania (PZS), Prevencie pracových úrazov a požiarov (BOZP a PO), Ochrany osobných údajov (GDPR), Registratúry, Odpadov a Civilnej ochrany. Sme najväčšia spoločnosť v tejto oblasti na Slovensku, máme viac ako 3.300 klientov.

Informácie

Sledujeme za vás vo všetkých oblastiach legislatívu a jej zmeny, zamestnávame v každej oblasti expertov, aby ste u nás získali správne, pravdivé a včasné informácie.

Spokojnosť

Sme na trhu 8 rokov, väčšina nových klientov za posledné 2-3 roky prišla k nám na základe referencií spokojných klientov. Našou prioritou je vaša spokojnosť a pohoda.

Dôvera

Zbavíme vás v týchto oblastiach problémov a ťažkostí, budeme vašim expertným partnerom pri kontrolách. Môžete prenechať tieto oblasti zákonných povinností na starosť odborníkom.

Odbornosť

Zamestnávame vo všetkých oblastiach expertov, všetci majú zabezpečené systematické vzdelávanie a odborný kontakt s tvorcami legaslatívy v danej oblasti.

Diskrétnosť

V našej oblasti je diskrétnosť prirodzený benefit, pracujeme okrem iného v oblasti Ochrany osobných údajov, preto vám poskytneme pri spolupráci adekvátnu diskrétnosť.

Ústretovosť

Naši špecialisti sú pripravení riešiť okamžite Vaše odborné potreby a problémy. Náš Zákaznicky servis a Call centrum je vám k dispozícii pre operatívne riešenie vašich problémov.

Certifikáty

Potvrdenie vydané ÚVZ SR pre poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre rizikové kategórie 1 a 2, číslo potvrdenia OPPL/8777/28253/2015.

Oprávnenie vydané Odborom zdravotníctva Prešovského samostatného kraja s číslom licencie na ambulanciu 04822/2015/OZ-HAL

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany, vydané Ministerstvom vnútra SR, č. osvedčenia SKR-COKP3-2021/000792-2

Oprávnenie na vykonávanie Bezpečnostnotechnickej služby, vydané Národným inšpektorátom práce Košice pod čislom 0134/2016

Osvedčenie vydané Okresným úradom Trenčín, Odbor živnostenského podnikania pod číslom OU-TN-OZPI-2016/037 226-2