Školenie zamestnancov Odpady

V prípade ak potrebujete odborne vysvetliť problematiku a legislatívu odpadového hospodárstva manažmentu alebo zamestnancom vašej spoločnosti, zabezpečiť poradenstvo pri evidencii odpadov či obalov resp. zistiť ako nakladať s odpadmi z podnikateľskej činnosti zrealizujeme pre vás komplexné školenie


Pre koho je školenie určené?

Cieľovou skupinou sú manažment a zamestnanci spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov, firmy nakladajúce s odpadmi, výrobcovia uvádzajúci na trh vyhradené výrobky (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky) čiže pravdepodobne aj pre Vás.

Monika Malá

Manažér divízie Odpady

Prečo školenie o odpadoch?

Na tomto školení sa dozviete nielen výklad právnych predpisov a základných pojmov v odpadovom hospodárstve, ale aj ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov a v neposlednom rade aj aké žiadosti je potrebné podať  a s ktorým úradom komunikovať. Toto všetko samozrejme doplnené o praktické informácie. Veľkou výhodou je, že školenia sú v malých skupinách, čím vzniká väčší priestor na Vaše otázky.

Garancia kvality

Školenie je vykonávané expertom na odpadové hospodárstvo s dlhoročnou praxou, ktorý odpovie na vaše otázky o problémoch z praxe. Samozrejmosťou sú aj poskytnuté materiály, vďaka ktorým sa školenie stáva prehľadným a zrozumiteľným.