Test znalostí – GDPR

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov – tzv. GDPR má ...

2. Na zverejnenie kontaktných údajov na vizitke zamestnanca...

3. Informačnú povinnosť je potrebné naplniť voči všetkým dotknutým osobám.

4. Súhlas dotknutej osoby ....

5. Fotky na sociálnych sieťach ...

6. Pri predaji cez ESHOP ....

7. Ak sa používajú kamery na ochranu majetku a monitorovanie priestorov....

E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)