Test znalosti – PZS

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Mať zabezpečenú PZS je zákonná povinnosť, koho sa týka?
2. Čo je to PZS a čo poskytuje ?
3. Kto môže vykonávať/ poskytovať služby PZS?
4. Viete čo je to riziko, ktoré posudzuje PZS ?
5. Viete koľko kategórií rizík posudzuje PZS?
6. Ktoré z uvedených príkladov sú podľa vás riziká/faktory, ktoré môžu spôsobiť chorobu z povolania?
7. Modelová situácia: ste podnikateľ a máte zamestnané predavačky, aké riziká majú a v akej kategórii ?
8. Hrozia mi nejaké postihy ak si nesplním zákonnú povinnosť a nezabezpečím si služby PZS ?
Otázka môže mať viacero správnych odpovedí.
E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)