Prípadová štúdia BOZP

Klientom je stolárska spoločnosť zo stredného Slovenska, spoločnosť pôsobí na trhu 8 rokov, tomuto klientovi poskytujeme komplexné  služby v oblasti PZS , BOZP a PO.

Uvedená spoločnosť pôsobí vo vlastných priestoroch, v posledných rokoch postupne zakúpili  nové CNC obrábacie centrum, formátovacie píly, olepovačku, v priebehu spolupráce sme zistili, že návody na obsluhu neboli k dispozícií v slovenskom jazyku.

Pri úvodnej analýze na začiatku našej spolupráce sme zistili nedostatky pri upratovaní okolo strojov, všade bolo množstvo pilín, odrezkov (zvýšená pravdepodobnosť vzniku pracovného úrazu, resp. riziko poškodenia alebo zničenia strojov), nemali vyznačené komunikačné uličky, zamestnanci nepoužívali pridelené ochranné pracovné prostriedky, nemali označené spodné a bočné hrany zvislých brán bezpečnostným značením, nemali vykonanú  revíziu elektrického vedenia, bleskozvodov, tlakových nádob a na pracovisku bežne fajčili.

V knihe drobných úrazov mali za posledné roky zapísané 4-5 drobných pracovných úrazov ročne,

Čo sa zmenilo za 3 roky splupráce?

Vysvetlili sme konateľovi a zamestnancov nutnosť:

  • pravidelného čistenie priestorov okolo všetkých strojov,
  • vysávania prachových častíc,
  • zabezpečenia zákazu fajčenia,
  • zabezpečenia revízií vyhradených technických zariadení

Nastavili sme periodicitu upratovania, procesy pre správne nakladanie s dreveným odpadom,

prevádzka bolo označená potrebnými bezpečnostným značkami,  vymedzili sa komunikačné uličky na prevádzke. Konateľ objednal a dal vykonať všetky revízie.

Počas našej 3-ročnej spolupráce  vznikol na prevádzke jeden evidovaný/drobný/ pracovný úraz, zdroj úrazu bol určený ako komunikačné priestory na pracovisku Vďaka zavedeniu pravidiel  na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci a ich pravidelným kontrolovaním našou spoločnosťou, nevznikol registrovaný pracovný úraz (PU), nakoľko bol všade poriadok.

Ak by pracovný úraz vznikol pred spoluprácou s našou spoločnosťou, pravdepodobne by to bol registrovaný pracovný úraz – pretože zamestnanec by spadol na neprávne skladovaný materiál, tým sme ušetrili klientovi nemalé prostriedky za možné vymáhanie nákladov na zdravotnú starostlivosť od Sociálne alebo Zdravotnej poisťovne, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky niekoľkých tisíc Eur.

Sumár za 3,5 roku spolupráce

Kľúčové parametre zmeny

a) za celý čas spolupráce s našou spoločnosťou t.j. 3 roky vznikol iba jeden drobný pracovný úraz, čo je pokles úrazovosti v prvom roku o 80 %, resp v ďaľších rokoch na nulu.

b) za obdobie spolupráce sme aktualizovali BOZP dokumentáciu, opakovane vykonali (chýbajúce) vstupné a cyklické školenia zamestnancov, vykonali sme opakovane previerku BOZP.

Vďaka našej spolupráci a vypracovanej dokumentácii bolo ochránené zdravie zamestnancov a predišlo sa zbytočným škodám na majetku organizácie.

Referencia konateľa spoločnosti

Nikdy som si nemyslel, že by som potreboval služby od Technika BOZP. Vďaka tejto službe som predišiel množstvu problémov, ktoré mohli nastať ak by som ju nemal. So spoločnosťou MG Business Services, s.r.o. som veľmi spokojný, odporučil mi ju známy, tiež konateľ spoločnosti. Službu s MG Business Services, s.r.o. mal predo mnou a pri debate, ako sa predchádza úrazovosti a aké ohrozenia mu hrozia nie len skrz vzniku pracovného úrazu mi povedal, že by som si aj ja mal zabezpečiť túto službu. Keďže je to môj dobrý známy, nemal som dôvod mu neveriť a vedel som, že aj v mojej spoločnosti sa môže stať nejaká mimoriadna udalosť, vypýtal som si kontakt na danú spoločnosť a dohodol s nimi stretnutie. Pri stretnutí mi bolo všetko vysvetlené, čo daná služba obnáša a tak som sa rozhodol pre službu Technika BOZP.

Spätná väzba od Autorizovaného bezpečnostného technika

V úvode spolupráce sme našli v spoločnosti množstvo nedostatkov, niektoré hraničiace s vážnym rizikom úrazu alebo poškodenia strojov. V priebehu spoluprace sa nám postupne podarilo zaviezť štandardné podmienky v oblasti BOZP a eliminovať riziko úrazov, resp. obrovských pokút.

Ako užitočná je táto prípadová štúdia pre Vás?

Kliknutím na hviezdičku ju ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 12

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.