Náš príbeh

Pred pár rokmi som na pracovnej ceste v zahraničí natrafil na raňajkách v hoteli na zaujímavého a charizmatického človeka. Vyzeral trocha inak, bol oblečený trochu inak, správal sa trochu inak ako ostatní.

Pri jeho telefonovaní som náhodou na moje veľké prekvapenie zachytil slovenčinu. Vtedy som si uvedomil, že je to známy slovenský podnikateľ.

Večer sme sa náhodou stretli v bare (náhoda?) a nedalo mi ho nepozdraviť po slovensky. Pamätám si na jeho prekvapený pohľad. Keď zistil, že nie som žiadny novinár ani ho nesledujem, resp. že je to asi reálna náhoda, tak sme sa dali do neformálnej debaty pri bare.

Dozvedel som sa čosi o jeho firmách, o jeho úspechoch, o jeho zamestnancoch, o jeho plánoch, snoch a cieľoch. Po chvíli aj čosi o rodine, priateľoch, spoločných známych.

Dá sa povedať typický úspešný podnikateľ – silné ego, signalizácia úspešnosti, dominancia, direktívnosť, trochu samoľúbosti a samobdivu, ale inak sympatický a charizmatický človek.

Pri druhej fľaši vína sme sa akosi prirodzene dostali od úspechov a chválenkárstva k reálnemu životu a problémom. Padla jedna (pre moju profesionálnu budúcnosť kľúčová) myšlienka, že s čím ako podnikateľ pri podnikaní naozaj nerátal, je veľký objem komplikácií a povinností (dane, odvody, clo, DPH, poisťovne, množstvo formulárov, výkazov, tlačív, resp. nutný kontakt s rôznymi úradmi a štátnym aparátom) a aktivít, ktoré síce zrejme patria k podnikateľskému  životu, ale v podstate každého podnikateľa zdržujú od práce a samostného podnikania.

A skvelá myšlienka bola vízia, že ako by bolo fajn, keby sa mohol elegantne zbaviť všetkých povinností a nutných kontaktov (osobné, písomne alebo telefonicky) s úradmi a orgánmi, ktoré ho zdržujú od podnikania. Že čo by on za to dal, keby ho niekto týchto nutných komplikácií a problémov zbavil.

Vypili sme ešte jednu fľašu vína, prebrali všetky témy od biznisu po politiku. Ráno sme sa ešte stretli na raňajkách, rozlúčili sme sa. Ostali sme v kontakte, občas sa stretneme na golfe alebo nejakej spoločenskej akcii.

V období, keď som sa zoznámil s mojou manželkou (vedúcou lekárkou renomovanej kliniky) sa prvý krát zmenila legislatíva Pracovnej zdravotnej služby (Zdravotný dohľad pre zamestnávateľov), táto služba sa stala povinnou pre všetkých zamestnávateľov. Pri debatách o ďaľšom smerovaní rozvoja kliniky prišla do debaty aj téma poskytovania Pracovnej zdravotnej služby podnikateľom a zamestnavateľom. Nápad realizovať službu Zdravotného dohľadu sme vyskúšali najprv prirodzene cez známych a priateľov, ktorí podnikali. Videli sme, že o túto službu je záujem a že ju dokážeme kvôli podmienkam kliniky úspešne poskytovať.

A v tomto okamihu sa začala materializovať a napĺňať veta z „náhodného“ stretnutia s podnikateľom z baru, že … čo by on bol ochotný dať za to, keby sa mohol zbaviť všetkých povinností a nutných kontaktov s úradmi a orgánmi, ktoré ho zdržujú od podnikania…

Po úspešnom štarte Pracovnej zdravotnej službe (PZS) sme rozšírili portfólio o služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a Ochrany pred požiarom (OPP), Ochrany osobných údajov (OOÚ, resp. GDPR), Odpadov, Registratúry a nakoniec aj Civilnej ochrany (CO).

Začínali sme s jedným zamestnancom, postupne sme prijímali nových ľudí a špecialistov pre dané oblasti, budovali expertné tímy, marketing, HR, zákaznícke call centrum, obchodný tím a back office. Aktuálne máme viac ako 80 zamestnancov, nájdete nás na celom území Slovenska.

Dnes spolupracujeme s viac ako 3.300 klientami, poskytujeme im viac ako 8.500 cyklických služieb. Patríme k najväčším firmám v oblasti B2B služieb na Slovensku. 

Ďaľšie informácie zo života firmy nájdete nájdete na našich stránkach na Linkedin a Facebook.

Peter Cigáň, CEO