Prípadová štúdia OPP

Klientom je stolárska spoločnosť zo stredného Slovenska, spoločnosť pôsobí na trhu 8 rokov, tomuto klientovi poskytujeme komplexné  služby v oblasti PZS , BOZP a OPP.

Uvedená spoločnosť pôsobí vo vlastných priestoroch, v posledných rokoch postupne zakúpili  nové CNC obrábacie centrum, formátovacie píly, olepovačku

Pri úvodnej analýze na začiatku našej spolupráce sme zistili nedostatky pri upratovaní okolo strojov, všade bolo množstvo pilín, odrezkov (zvýšená pravdepodobnosť vzniku pracovného úrazu, resp. riziko poškodenia alebo zničenia strojov), nemali vykonanú  revíziu elektrického vedenia, bleskozvodov, tlakových nádob a na pracovisku bežne fajčili. Za posledné 3 roky na prevádzke mali 3 požiare, celková škoda bola cez 10.000 Eur. 

Čo sa zmenilo za 3 roky splupráce?

Vysvetlili sme konateľovi a zamestnancov nutnosť:

  • pravidelného čistenie priestorov okolo všetkých strojov,
  • vysávania prachových častíc,
  • zabezpečenia zákazu fajčenia,
  • zabezpečenia revízií vyhradených technických zariadení

Nastavili sme periodicitu upratovania, procesy pre správne nakladanie s dreveným odpadom, vyškolili protipožiarnu hliadku pracoviska, ktorá má dohliadať na zabezpečenie poriadku na pracovisku a zákazu fajčenia.  Konateľ objednal a dal vykonať všetky revízie.

Počas našej 3 ročnej spolupráce  nevznikol žiadny požiar, vďaka zavedeniu pravidiel  na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a ich pravidelným kontrolovaním našou spoločnosťou, bola pravdepodobnosť vzniku požiaru minimalizovaná, za celý čas spolupráce s našou spoločnosťou t.j. 3 roky nevznikol žiadny požiar čo je pokles požiarovosti o 100 %.

Kľúčové parametre zmeny

a) za celý čas spolupráce s našou spoločnosťou t.j. 3 roky nevznikol ani jeden požiar, čo je pokles počtu požiarov o 100%.

b) za obdobie spolupráce sme 3 x aktualizovali dokumentáciu, 3 x vykonali odbornú prípravu protipožiarnej hliadky, 3 x vykonali cvičný požiarny poplach.

Vďaka našej spolupráci a vypracovanej dokumentácii bolo ochránené zdravie zamestnancov a predišlo sa zbytočným škodám na majetku organizácie.

Referencia konateľa spoločnosti

Nikdy som nepredpokladal, že by som potreboval službu ako je Technik požiarnej ochrany. Vďaka tejto službe som predišiel množstvu problémov, ktoré mohli nastať ak by som ju nemal. So spoločnosťou MG Business Services, s.r.o. som veľmi spokojný, odporučil mi ju známy, tiež konateľ spoločnosti. Službu s MG Business Services, s.r.o. mal predo mnou a pri debate, ako sa predchádza požiarovosti a aké ohrozenia mu hrozia nie len skrz vzniku požiaru mi povedal, že by som si aj ja mal zabezpečiť túto službu. Keďže je to môj dobrý známy, nemal som dôvod mu neveriť a vedel som, že aj v mojej spoločnosti sa môže stať nejaká mimoriadna udalosť, vypýtal som si kontakt na danú spoločnosť a dohodol s nimi stretnutie. Pri stretnutí mi bolo všetko vysvetlené, čo daná služba obnáša a tak som sa rozhodol pre službu Technika požiarnej ochrany.

Spätná väzba od Požiarneho technika

V úvode našej spolupráce s touto spoločnosťou sme našli v spoločnosti množstvo nedostatkov, niektoré hraničiace s vážnym rizikom požiaru alebo poškodenia strojov. V priebehu spolupráce sa nám postupne podarilo zaviezť štandardné podmienky v oblasti OPP a eliminovať postupne pri aktívnej spolupráci konateľa a zamestnancov spoločnosti riziko požiarov na nulu.

Ako užitočná je táto prípadová štúdia pre Vás?

Kliknutím na hviezdičku ju ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 8

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.