Školenie v oblasti Registratúra

Prečo odborné školenie v Registratúre?

Pre správne vedenie Registratúry je potrebné vedieť ako  a čo  v Registratúre robiť.  Registratúra je odborná činnost, ktorej je treba priučiť (adekvátne pracovnej pozícii), aby v oblasti Registratúry nevznikli nezvratné pochybenia s finančne dôsledkami. 

Čo Vám prinesie školenie Registratúra?

  • získate všetky potrebné odborné znalosti pre činnosť v Registratúre Vašej spoločnosti
  • prakticky si nacvičíte ako triediť, členiť a ukladať doklady, ako viesť Registratúrny denník, ako vyraďovať a likvidovať nepotrebné dokumenty
  • preberieme pri tom všetky otázky a nejasnosti
  • pomôžeme Vám so špecifickými či individuálnymi situáciami v Registratúre

Vratko Šudi

Manažér divízie Registratúra

Ako prebieha školenie?

V prostredí  Vašej spoločnosti, na ktoré sú zamestnanci zvyknutí. Termín a organizáciu školenia si zvolíte tak, aby vyhovoval procesom a činnostiam vo vašej spoločnosti. Školenie spoločne pripravíme pre potrebný počet manažérov alebo zamestnancov.

Garancia kvality

Náš tím špecialistov v Registratúre vám pomôže pripraviť a realizovať Školenie v oblasti Registratúry. Samozrejme vždy v duchu aktuálnej legislatívy. Pracujeme dlhodobo pre niekoľko stoviek klientov v oblasti Registratúry, náš tím má vzdelanie a dlhoročnú prax v oblasti Registratúry.