Správca registratúry

Kto je správca Registratúry?

Správca Registratúry je poverený zamestnanec spoločnosti alebo organizácie, ktorý zodpovedá za všetky odborné činnosti súvisiace so správou Registratúry, vrátane činnosti Registratúrneho strediska a prípravy vyraďovacieho konania. Metodicky tiež usmerňuje ďalších zamestnancov pri činnostiach a krokoch v Registratúre.

Aký typ organizácie musí mať správcu Registratúry?

Každý subjekt  (spoločnosť, organizácia) zaradený Štátnym archívom medzi pôvodcov registratúry I. a II. kategórie musí mať správcu Registratúry zo zákona. Túto pozíciu, resp. pozíciu s uvedenými kompetenciami doporučujeme ale každej spoločnosti so zamestnancami.

V čom vám správca Registratúry vlastne pomôže?

  • zabezpečíte si vždy správne nakladanie s dokladmi a dokumentami
  • pomôže Vám sprehľadniť toky dokladov a legislatívne správne k nim pristupovať
  • odborne nastavená osoba hravo komunikuje s kontrolními orgánmi
  • ušetríte si starosti a nejasnosti, najmä vo veci vyraďovania a likvidácie

Vratko Šudi

Manažér divízie Registratúra

Garancia kvality

Náš tím špecialistov v Registratúre vám pomôže zvládnuť a nastaviť kompetečný model pre pozíciu Správca Registratúry. Spoločne nastavíme procesy pre správne fungovanie tejto pozície v Registratúre Vašej spoločnosti. Pracujeme dlhodobo pre niekoľko stoviek klientov v oblasti Registratúry, náš tím má vzdelanie a dlhoročnú prax v oblasti Registratúry. V prípade kontroly zp strany štátnych orgánov budeme vašim expertným parnerom.