Ako poznáte zákonné povinnosti pre svoju firmu?

 

Tento dotazník (10 otázok s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

V prípade vyplnenie dotazníka vám obratom ZDARMA posielame poukaz na Online kurz BOZP, čím si možete vyskúšať túto modernú formu splnenie zákonnej povinnosti pravidelného preškolenia vašich zamestnancov. (platí len pre nových klientov)

1.1. Môže mať nesprávne pripravená BOZP alebo PO dokumentácia vplyv na vyplatenie poistného pri likvidácii poistnej udalosti spoločnosti (požiar, havária, úraz, ...)?

1.2. Akú pokutu može udeliť IP (Inšpektorát práce) za chýbajúce vstupné školenie BOZP?

2.1. V ktorej kategórii rizika je najviac chorôb z povolania?

2.2. Aké choroby z povolania sú najčastejšie v kategórii 2 (administratíva)

3.1. Čo je najčastejšou príčinou zahájenia konania v oblasti GDPR zo strany ÚOOU? (viacero možností)

4.1. Máte v oblasti Odpadov nejaké pravidelné povinnosti v oblasti elektronických výkazov ?

4.2. Čo patrí medzi Nebezpečný odpad? (viacero možností)

5.1. Ako dlho treba archivovať vo firme mzdové listy?

5.2. Kedy môžete skartovať účtovníctvo a daňové doklady bez súhlasu štátneho orgánu?

6.1. Kam budete presúvať Vašich zamestnancov v prípade evakuácie (povodeň, únik čpavku, ..)?

E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)

Prihláste sa na odber noviniek