Zavedenie Registratúrneho strediska

Čo je úlohou Registatúrneho strediska?

Registratúrne stredisko je organizačný útvar spoločnosti či organizácie, ktorý organizuje a zabezpečuje preberanie spisov, ich evidovanie, označovanie a ukladanie, bezpečnú úschovu a všestrannú ochranu.

Jeho funkcia spočíva hlavne v ukladaní a uchovávaní registratúrnych záznamov a spisov spoločnosti počas ich lehoty uloženia, ako aj v náležitom a pravidelnom vyraďovaní registratúrnych záznamov a spisov z registratúry.

Aký typ organizácie musí mať zriadené Registratúrne stredisko?

Každý subjekt  (spoločnosť, organizácia) zaradený Štátnym archívom medzi pôvodcov registratúry I. a II. kategórie  zo zákona.

Vratko Šudi

Manažér divízie Registratúra

V čom vám Registratúrne stredisko vlastne pomôže?

  • získate nástroj na efektívne nakladanie s dokladmi a dokumentami,
  • zjednodušíte si prácu a prehľadnosť vo všetkých typoch vecných skupín
  • dosiahnete bezpečné uloženie a zabezpečenie trvanlivosti dokladov
  • uľahčí Vám to budúce vyraďovacie konania
  • získate ochranu pred odcudzením a poškodením dokladov

Garancia kvality

Náš tím špecialistov v Registratúre vám pomôže zvládnuť a nastaviť požadované technické parametre pre Registratúrne stredisko. Spoločne nastavíme postupy ako v ňom zorganizovať procesy pre jeho správne fungovanie pre uľahčovanie činnosti v Registratúre Vašej spoločnosti. Pracujeme dlhodobo pre niekoľko stoviek klientov v oblasti Registratúry, náš tím má vzdelanie a dlhoročnú prax v oblasti Registratúry. V prípade kontroly zp strany štátnych orgánov budeme vašim expertným parnerom.