Školenie prvej pomoci

Prečo absolvovať kurz Prvej pomoci?

Počas kurzu získate teoretické vedomosti , ale hlavne praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás (nielen na pracovisku, ale aj v rodine)

Čo sa naučíme na kurzoch Prvej pomoci?

získate teoretické vedomosti o dôvodoch a postupe záchrany náhlych udalostí, ohrozujúcich život a zdravie, zhodnotení stavu postihnutého a základné úkony zachraňujúce život.

– praktické zručnosti, zamerané na uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, resuscitácia a oživovanie.

Pre koho je kurz Prvej pomoci určený?

Tento kurz je povinný zo zákona (č. 124/2006Z.z. §8) pre vašich (vybraných) zamestnancov, ktorí sa chcú naučiť v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života pomôcť postihnutému do príchodu profesionálnej pomoci s periódou 24 mesiacov.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie BOZP

Kto je lektorom kurzu prvej pomoci?

Lektorom kurzu Prvej pomoci býva profesionálny záchranár alebo letecký záchranár s licenciou na realizáciu tohoto akreditovaného kurzu od Ministrerstva zdravotníctva SR. Bez výnimky ide o skúsených lektorov, ktorí majú obrovské skúsenosti z praxe.

Ako realizujeme kurz?

Tento kurz realizujeme ako

  • verejný kurz s možnosťou prihlásiť sa na konkrétny termín v uvedenom meste
  • interný kurz pre  zamestnancov (realizovaný na základe zadania zamestnávateľa) priamo v spoločnosti zamestnávateľa, resp.  podľa požiadavky (napr. teambuilding).

Najbližšie termíny VEREJNÝCH KURZOV prvej pomoci