Deň zdravia

Cieľom je pripraviť pre vašich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov alebo obchodných partnerov podujatie, ktoré im pomôže zvýšiť zdravotnú kondíciu, prehĺbi ich vzťah k firme a motivuje k vyšším pracovným alebo obchodným výkonom.

Môžeme zorganizovať Deň zdravia (na pracovisku, v externom prostredí alebo ako súčasť temabuildingu) s programom podľa vašich požiadaviek, resp. v rámci projektu Pracovnej zdravotnej služby (PZS) napr.

 • kontrola znamienok odborným lekárom (dermatológom)
 • meranie tlaku, cholesterolu, cukru a tuku ( s následným poradenstvom)
 • dentálna hygiena (prednáška)
 • vyšetrenie zraku a perimetrie
 • odborné prednášky (zdravý životný štýl, stravovanie a pracovný výkon, správne sedenie)
 • akcia Do práce na bicykloch
 • nácvik techník Prvej pomoci

Pre firmu môže byť takáto aktivita prínosom v zlepšení fyzickej a zdravotnej kondície, zvýšení loajality a vzťahu zamestnancov k firme, vo zvýšení motivácie zamestancov a pracovného výkonu, v znížení objemu PN (počet dní práceneschopnosti), resp. môže zlepšiť meno firmy. 

Mgr. Zuzana Obernauerová

Manažér divízie PZS

V čom môže byť Deň zdravia prínosom pre zamestnanca (zákazníka, dodávateľa)?

Može byť motiváciou pre zlepšenie zdravotného stavu, prevenciou pred civilizačnými chorobami, povedomím o zlepšovaní zdravia a zdravej forme života.

Deň zdravia sme u zákazníkov realizovali ako

 • Firemný deň
 • Deň otvorených dverí
 • Deň detí
 • Zákaznícky deň
 • Podporný program teambuildingu
 • Firemné školenie Prvej pomoci