Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP je súhrn smerníc, vnútorných predpisov a pravidiel na ochranu zdravia zamestnanca.

Mať vypracovanú dokumentáciu BOZP, je jednou z najdôležitejších vašich zákonných povinností v zmysle zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Týka sa každej prevádzky. Zákon vám presne určuje, aké dokumenty potrebujete mať. Ako na to? Radi vám pomôžeme zorientovať sa v tejto problematike a poskytneme vám krátky návod.

Ako vypracovať dokumentáciu?

Keď viete ako, môžete si ju vypracovať sami. Nakoľko dokumentácia musí mať určité náležitosti a formu, je to obyčajne odborná práca na niekoľko dní, tak vám ju pomôžeme vypracovať.

Čo s vypracovanou a schválenou dokumentáciou?

Dokumentáciu BOZP je potrebné umiestniť na miesto, kde bude dostupná pre všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v spoločnosti. Všetci zamestnanci musia byť s dokumentáciou oboznámení. V prípade kontroly ste povinný dokumentáciu predložiť k nahliadnutiu kontrolnému orgánu.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie BOZP

Aké sú sankcie za porušenie tejto zákonnej povinnosti ?

Nevypracovanie dokumentácie sa považuje za „ Závažné porušenie povinností“. Za toto porušenie môžete byť sankcionovaný a to finančným postihom vo výške 1000€-200.000€.

Uvedomujeme si, že každý je odborník vo svojom odbore a nemá čas ani potrebné vedomosti k vypracovaniu dokumentácie BOZP. Náš tím odborníkov vám rád pomôže s vypracovaním, čím ušetríme Váš čas a peniaze za prípadné sankcie. Zverte vypracovanie dokumentácie do rúk odborníkov.

Aké sú sankcie za porušenie tejto zákonnej povinnosti ?

Nevypracovanie dokumentácie sa považuje za „ Závažné porušenie povinností“. Za toto porušenie môžete byť sankcionovaný a to finančným postihom vo výške 1000€-200.000€.

Uvedomujeme si, že každý je odborník vo svojom odbore a nemá čas ani potrebné vedomosti k vypracovaniu dokumentácie BOZP. Náš tím odborníkov vám rád pomôže s vypracovaním, čím ušetríme Váš čas a peniaze za prípadné sankcie. Zverte vypracovanie dokumentácie do rúk odborníkov.