Online kurzy BOZP

Prečo je BOZP školenie zamestnancov povinné?

Každý zamestnávateľ má v oblasti BOZP povinnosť, známu ako pravidelné školenie zamestnancov o BOZP. Táto povinnosť je uvedená v § 7 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Každý zamestnávateľ musí realizovať uvedené školenie svojich zamestnancov prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoba, ktorá je na to oprávnená Národným inšpektorátom práce. Taktiež treba nastaviť pravidelnosť školení tak, aby sa školenie vykonávalo najmenej raz za dva roky.

Prečo realizovať BOZP školenie Online?

Absolvovať vstupné BOZP školenie je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť ako prvú aktivitu na pracovisku po podpise pracovnej zmluvy. Nie je legálne realizovať toto školenie inak, už vôbec popoludní alebo doma alebo v priebehu ďalších dní a antidatovať záznam zo školenia.

Problémom malých a stredných firiem je, že si nevedia zabezpečiť technika BOZP (s oprávnením NIP) v deň nástupu každého zamestnanca, resp. na úvod tohto pracovného dňa. Preto je výhodné mať možnosť použiť Online vstupné školenie BOZP, ktoré môžete použiť v čase, ktoré vám vyhovuje. Takéto Online školenie BOZP je plnohodnotnou náhradou osobného školenia, taktiež dostanete certifikát za školenie.

Realizovať Online BOZP školenie má jednoduchý postup

 • objednávka školenia pre zamestnanca alebo zvýhodneného balíka školení 
 • doručenie prístupov pre prihlásenie konkrétneho zamestnanca
 • realizácia Online kurzu BOZP v potrebnom termíne 
 • ukončenie kurzu testom a dokladom o absolvovaní kurzu
 • upozornenie po 24 mesiacoch na nutnosť zopakovať kurz

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie BOZP

Výhody BOZP Online školenia

 • výhodou je, že každý zamestnanec sa môže prihlásiť a vykonať školenie kedykoľvek, kedy to zamestnávateľ potrebuje.
 • vzdelávacia platforma automaticky eviduje termíny realizovaných školení a pripomenie povinnosť zopakovať školenie, čiže nemusíte evidovať tieto termíny
 • uvedená téma BOZP školenia je k dispozícii na vzdelávacej platforme a je možné ho využiť pri zopakovaní určitej témy
 • náklady na vyškolenie zamestnanca formou Online kurzu sú zlomkom nákladov voči variantu fyzickej niekoľkohodinovej prítomnosti a práce externého Bezpečnostného technika.

Často kladené otázky

Je rizikom nemať pre všetkých zamestnancov absolvované školenia BOZP a PO ?

Školenia v oblastiach BOZP a PO sú zo zákona povinné. U podnikateľov je hlavným rizikom je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak takéto niečo nastane, štátne inštitúcie to vyšetrujú a ak podnikateľské subjekty nemajú splnené tieto zákonné povinnosti, môže im hroziť trestnoprávna zodpovednosť. Pokuta môže byť od 33 000 €.

Ktorí zamestnanci musia mať zabezpečené BOZP a PO ?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO musia mať absolvované všetci zamestnanci, brigádnici a pracovníci na dohodu od prvého pracovného dňa.
Tieto školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Týkajú sa všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú aspoň jedného zamestnanca.

Aká perióda je potrebná pre školenia?

Zamestnávateľ má zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď v prvý deň nástupu do práce, resp periodicky ho opakovať raz za 36 mesiacov. V niektorých prípadoch špeciálnych prípadoch (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou), je perióda preškolenia zamestnanca raz za 12 mesiacov.

Naša spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj nás povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?

Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP a PO a zároveň taktiež musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Prenajímateľ  vám v predmete nájmu môže skontrolovať požiarnotechnické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, požiarnu signalizáciu) ale je len časť služieb, ktoré skôr súvisia s prenajatým priestorom. Podnikanie v prenájme žiadneho zamestnávateľa nezbavuje povinností v oblasti BOZP a PO.

Naša firma má len brigádnikov a zamestnancov len na dohodu. Týka sa ich BOZP a PO?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO sa týkajú všetkých zamestnancov, ktorých prácovný vzťah bol hlásený Sociálnej poisťovni, takže aj brigádniici a dohodári.

Keď mám poistené priestory pre prípad požiaru, zrejme nepotrebujem PO.

V prípade, ak máte poistené priestory a nedodržiavate povinnosti PO, tak riskujete, že vám poisťovňa v prípade poistnej udalosti nevyplatí škodu.

Nezáväzná objednávka Online kurzov

  Online kurz BOZP pre zamestnancov

  Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz BOZP pre vedúcich zamestnancov

  Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz OPP pre zamestnancov

  Obsah kurzov OPP na základe platnej legislatívy Zákona č.314/2001 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz OPP pre vedúcich zamestnancov

  Obsah kurzov OPP na základe platnej legislatívy Zákona č.314/2001 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz BOZP pre vodičov firemých („referentských“) motorových vozidiel

  Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  3 kurzy Online BOZP + OPP + vodič motorového vozidla (zľava 20%)

  37,60 €
  bez DPH

  Počet kusov

  balík 5 kurzov v cene 4 kurzov (zľava 20%)

  62,80 €
  bez DPH

  Počet kusov

  balík 10 kurzov v cene 8 kurzov (zľava 20%)

  125,60 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Odoslaním formulára nám zasielate nezáväzný dopyt na uvedené produkty a služby, obratom vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia a realizácia objednávky.