Online kurzy OPP

Prečo je OPP školenie zamestnancov povinné?

Každý zamestnávateľ má v oblasti OPP povinnosť, známu ako pravidelné školenie zamestnancov o OPP. Táto povinnosť je uvedená v § 4 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Každý zamestnávateľ musí realizovať uvedené školenie svojich zamestnancov prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoba, ktorá je na to oprávnená zo strany HaZZ. Taktiež treba nastaviť pravidelnosť školení tak, aby sa školenie vykonávalo najmenej raz za dva roky.

Prečo realizovať OPP školenie Online?

Absolvovať vstupné OPP školenie je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť ako prvú aktivitu na pracovisku po podpise pracovnej zmluvy. Nie je legálne realizovať toto školenie inak, už vôbec popoludní alebo doma alebo v priebehu ďalších dní a antidatovať záznam zo školenia.

Problémom malých a stredných firiem je, že si nevedia zabezpečiť technika OPP v deň nástupu každého zamestnanca, resp. na úvod tohto pracovného dňa. Preto je výhodné mať možnosť použiť Online vstupné školenie OPP, ktoré môžete použiť v čase, ktoré vám vyhovuje. Takéto Online školenie OPP je plnohodnotnou náhradou osobného školenia, taktiež dostanete certifikát za školenie.

Ing. Roman Dojčinovič

Manažér divízie OPP

Výhody OPP Online školenia

 • výhodou je, že každý zamestnanec sa môže prihlásiť a vykonať školenie kedykoľvek, kedy to zamestnávateľ potrebuje.
 • vzdelávacia platforma automaticky eviduje termíny realizovaných školení a pripomenie povinnosť zopakovať školenie, čiže nemusíte evidovať tieto termíny
 • uvedená téma OPP školenia je k dispozícii na vzdelávacej platforme a je možné ho využiť pri zopakovaní určitej témy

Často kladené otázky

Je povinné mať zabezpečené školenia BOZP a OPP?

Školenia v oblastiach BOZP a PO sú zo zákona povinné. U podnikateľov je hlavným rizikom je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak takézo niečo nastane, štátne inštitúcie to vyšetrujú a ak podnikateľské subjekty nemajú splnené tieto zákonné povinnosti, môže im hroziť trestnoprávna zodpovednosť. Pokuta môže byť od 33 000 €.

Ktorí zamestnanci musia mať zabezpečené BOZP a PO ?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO musia mať absolvované všetci zamestnanci, brigádnici a pracovníci na dohodu od prvého pracovného dňa.
Tieto školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Týkajú sa všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú aspoň jedného zamestnanca.

Aká perióda je potrebná pre školenia?

Zamestnávateľ má zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď v prvý deň nástupu do práce, resp periodicky ho opakovať raz za 24 mesiacov. V niektorých prípadoch špeciálnych prípadoch (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou), je perióda preškolenia zamestnanca raz za 12 mesiacov.

Naša spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj nás povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?

Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP a OPP a zároveň taktiež musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO. Prenajímateľ  vám v predmete nájmu môže skontrolovať požiarnotechnické zariadenia (hasiace prístroje, hydranty, požiarnu signalizáciu) ale je len časť služieb, ktoré skôr súvisia s prenajatým priestorom. Podnikanie v prenájme žiadneho zamestnávateľa nezbavuje povinností v oblasti BOZP a OPP.

Naša firma má len brigádnikov a zamestnancov len na dohodu. Týka sa ich BOZP a OPP?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a OPPsa týkajú všetkých zamestnancov, ktorých prácovný vzťah bol hlásený Sociálnej poisťovni, takže aj brigádniici a dohodári.

Keď mám poistené priestory pre prípad požiaru, zrejme nepotrebujem OPP.

V prípade, ak máte poistené priestory a nedodržiavate povinnosti OPP, tak riskujete, že vám poisťovňa v prípade poistnej udalosti nevyplatí škodu.

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA ONLINE KURZOV​

  Online kurz BOZP pre zamestnancov

  Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz BOZP pre vedúcich zamestnancov

  Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz OPP pre zamestnancov

  Obsah kurzov OPP na základe platnej legislatívy Zákona č.314/2001 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz OPP pre vedúcich zamestnancov

  Obsah kurzov OPP na základe platnej legislatívy Zákona č.314/2001 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Online kurz BOZP pre vodičov firemých („referentských“) motorových vozidiel

  Obsah kurzov BOZP na základe platnej legislatívy Zákona č.124/2006 Zb.

  15,70 €
  bez DPH

  Počet kusov

  3 kurzy Online BOZP + OPP + vodič motorového vozidla (zľava 20%)

  37,60 €
  bez DPH

  Počet kusov

  balík 5 kurzov v cene 4 kurzov (zľava 20%)

  62,80 €
  bez DPH

  Počet kusov

  balík 10 kurzov v cene 8 kurzov (zľava 20%)

  125,60 €
  bez DPH

  Počet kusov

  Odoslaním formulára nám zasielate nezáväzný dopyt na uvedené produkty a služby, obratom vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia a realizácia objednávky.