Povinné školenia

Školenia a vzdelávanie

V kurzoch Prvej pomoci, resp školení pre vodičov dokážeme pre vašich zamestnancov v spolupráci s našim zmluvným partnerom pripraviť pomocou profesionálov v danej oblasti zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine. Týmito kurzami u náš prešlo viac ako 1.500 účastníkov.

Školenie prvej pomoci

Naučíme vás nezaváhať v situáciách, kedy doslova sekundy rozhodujú o živote človeka. Vďaka našim kurzom môže každý získať zručnosti potrebné na to, aby v prípade potreby vedel pomôcť.

Kurzy Prvej pomoci organizujeme ako školenia zo zákona k výkonu povolania, školiteľmi týchto kurzov sú certifikovaní záchranári so špičkovou školiacou technikou.

Týmito kurzami u nás prešlo viac ako 1.200 účastníkov, z toho cca 50% opakovane.

Školenie vodičov „referentských“ vozidiel

Zamestnávateľ je povinný pravidelne (min. 1 x za 24 mesiacov), preukázateľne a zrozumiteľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodiča.

Podcenenie toho školenia, resp. znalostí z toho školenia viedlo vo viacerých prípadoch k úrazoom a zraneniam, ktoré boli nakoniec pre danú spoločnosť výrazným ekonomickým bremenom.

Týmito kurzami u nás prešlo viac ako 300 účastníkov, z toho cca 50% opakovane.

Školenia a vzdelávanie

V kurzoch Prvej pomoci a pre vodičov dokážeme pre vašich zamestnancov v spolupráci s našim zmluvným partnerom pripraviť pomocou profesionálov v danej oblasti zaujímavé a pútavé školenie, obsahom ktorého sú činnosti, ktoré môžu pomôcť záchrane života na pracovisku, pri autonehode i v rodine.

Školenie prvej pomoci

Naučíme vás nezaváhať v situáciách, kedy doslova sekundy rozhodujú o živote človeka. Vďaka našim kurzom môže každý získať zručnosti potrebné na to, aby v prípade potreby vedel pomôcť.

Kurzy Prvej pomoci organizujeme ako školenia zo zákona k výkonu povolania.

Školenie vodičov „referentských“ vozidiel

Zamestnávateľ je povinný pravidelne (min. 1 x za 24 mesiacov), preukázateľne a zrozumiteľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vodiča.

Školenie prvej pomoci

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU

Napíšte nám

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich riešeniach alebo ste náš zákazník a potrebujete pomôcť, zadajte kontakt na Vás v nižšie uvedenom formulári a my Vás budeme kontaktovať späť.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží. Pre bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kliknite TU