Zákaznícky portál pre manažment Odpadov

Pre koho je zákaznícky portál určený?

Každý producent odpadov, t.j. každá firma má povinnosti voči zákonu o odpadoch, takže tento portál je určený práve pre Vás.

Čo je jeho obsahom?

Prinášame Vám jednoduché cloudové riešenie (bez potreby inštalácie nejakého SW) na plnenie Vašich evidenčných a ohlasovacích povinností v ich zákonnej lehote. Súčasne bude prebiehať aj kontrola Vami dodaných podkladov (vážne lístky, faktúry) z odovzdania odpadu zberovej spoločnosti, čím vieme v dostatočnom predstihu eliminovať prípadné nezrovnalosti.

V pravidelných intervaloch Vás budeme informovať o legislatívnych zmenách a prípadných nových povinnostiach vzhľadom sa neustále sa meniaci zákon a odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok.

Zároveň si navrhnete interval, vďaka ktorému budete od nás dostávať notifikácie na potrebné odovzdávanie podkladov zo zberovej spoločnosti.

Vďaka tomu Vám zjednodušíme celý proces plnenia evidenčných a ohlasovacích povinností.

Ing. Marek Kavecký

Manažér divízie Odpady

Garancia kvality

Vy nám dodáte podklady a vďaka tímu odborníkov budete mať záruku, že Vaša evidencia je vedená správne a v pravidelných intervaloch.