TEST Z BOZP

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku BOZP zodpovedá:

2. Oboznamovanie zamestnancov sa vykonáva minimálne raz za:

3. Rizikové spoločnosti z hľadiska závažnosti úrazov:

4. Zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce je povinný oboznámiť fyzickú osobu, s právami a povinnosťami, ktoré vyplynú z pracovnej zmluvy:

5. Je povinný zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti v zmysle Zákonníka práce,sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov:

6. V zmysle znenia zákona o BOZP, môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti pri prevádzke stroja len na základe:

7. V zmysle znenia zákona o inšpekcii práce inšpektor práce, v rámci výkonu pri inšpekcii práce:

E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a priezvisko (povinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (povinné)
Názov spoločnosti (povinné)
Váš telefonický kontakt (povinné)

Prihláste sa na odber noviniek