Test znalostí – Odpady

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním vypracováva a podáva:
(viacero správnych)
2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním sa podáva v intervale:
3. Pôvodca odpadu môže skladovať alebo zhromažďovať odpad:
4. Viesť evidenciu odpadov je povinnosťou:
5. Čo zaraďujeme medzi Nebezpečný odpad?
(viacero správnych)
6. Úplný zoznam povinnosti podnikateľov v odpadovom hospodárstve sú definované v:
7. Registrovať sa v registroch MŽP SR pre obaly je zákonnou povinnosťou v prípade ak:
(viacero správnych)
E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)