Test znalostí – Civilná ochrana

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Kto všetko musí mať riešenie / dokumentáciu Civilnej ochrany?
2. Čo rieši dokumentácia CO pre FO a PO?
3. Aké je ochranné radiačné pásmo v blízkosti jadrového zariadenia (JZ)?
4. Ktoré sú základné charakteristické časti dokumentácie CO pre FO a PO:
(viacero správnych)
5. Kto môže kontrolovať riešenie/dokumentáciu Civilnej ochrany u FO a PO?
6. Kto môže vypracovať dokumentáciu CO?
E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)