Test znalostí – Civilná ochrana

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Kto všetko musí mať riešenie / dokumentáciu Civilnej ochrany?

2. Čo rieši dokumentácia CO pre FO a PO?

3. Aké je ochranné radiačné pásmo v blízkosti jadrového zariadenia (JZ)?

4. Ktoré sú základné charakteristické časti dokumentácie CO pre FO a PO:

(viacero správnych)

5. Kto môže kontrolovať riešenie/dokumentáciu Civilnej ochrany u FO a PO?

6. Kto môže vypracovať dokumentáciu CO?

E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)

Prihláste sa na odber noviniek