Test znalostí – Registratúra

 

Tento dotazník (otázky s ponukou možných odpovedí) vám v priebehu 2-3 minút dá reálny obraz o vašich znalostiach v oblasti uvedených zákonných povinností vašej firmy.

Po ukončení dotazníka dostanete okamžite jeho vyhodnotenie a správne odpovede, môže vám to ušetriť v budúcnosti kopu času, problémov a peňazi.

1. Kto všetko musí konať v registratúre (spracovávať, uchovávať, vyraďovať dokumenty)?

2. Koľko je kategórií pôvodcov registratúry?

3. Čo je základným krokom pre správne smerovanie a nastavenie Registratúry?

4.Ktorý subjekt (spol., organizácia) musí mať registratúrny plán schválený Št.archívom?

(viacero správnych)

5. Ako často musí vyraďovať a likvidovať dokumenty FO a PO

6. Čo sú dokumenty s trvalou archívnou hodnotou?

E-mail (povinné pole pre zaslanie výsledku testu)
Vaše meno a názov spoločnosti (nepovinné)
Vaša pozícia v spoločnosti (nepovinné)
Váš telefonický kontakt (nepovinné)