5 dôvodov prečo BOZP a OPP nepodceňovať

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP, alebo PO) sú pojmy, ktoré by mal poznať každý zamestnávateľ. Už dávnejšie sa stali súčasťou povinností, ktorých nesplnenie môže nejednému podnikateľovi spôsobiť problémy enormných rozmerov. Toto je 5 najčastejších rizík, ktoré vám hrozia.

Pokuta od štátnych kontrolných orgánov

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon ochrany pred požiarmi platí pre každého zamestnávateľa, je jedno či zamestnáva jedného alebo tisíc zamestnancov.

Mali by ste vedieť: Týka sa to aj zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú len brigádnikov alebo zamestnancov na dohodu. Podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa tak isto nezbavuje povinností na úseku BOZP a PO. Prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za bezpečnosť práce na pracoviskách nájomcov. Zamestnávatelia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú sami a na vlastné IČO. Prenajímateľ niektoré z povinností plní iba v ojedinelých prípadoch a väčšinou sa to týka spoločných priestorov. V ojedinelých prípadoch je v zákone výnimka na pár povinností týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dokumentáciu a školenia a tiež zabezpečiť pravidelné preventívne kontroly stavu BOZP aj OPP a ďalšie iné povinnosti.  V prípade, že tieto povinnosti nesplní alebo splní nedostatočne, hrozia vysoké pokuty. Ich výška je na úseku BOZP od 20 do 100 tisíc eur a pri OPP od 8 do 48 tisíc eur.

Prevencia úrazov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciochrana pred požiarmi je kľúčová pre prevenciu úrazov na pracovisku. Úraz zamestnanca hrozí v každej spoločnosti, ktorá nemá BOZP a OPP nastavené a implementované správne. Pri úraze vo vašej firme nehrozí len pokuta a ujma na zdraví vášho zamestnanca, ale aj strata dobrej povesti a dôvera vašich zamestnancov. 

Rozvrhnutie priestorov

Bezpečnostnotechnická služba s dobrým autorizovaným bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany nie je len prevencia úrazov a požiarov, ale v nemalej miere vie pomôcť s rozvrhnutím priestorov. Tie sa tak v konečnom dôsledku využijú efektívnejšie.

Časová a finančná úspora

Správne dispozičné riešenie priestorov a zariadení môže mať vplyv aj na časovú úsporu a tým pádom aj na náklady vašej spoločnosti. 

Riziko trestnoprávnej zodpovednosti

Trestnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa sa netýka len pokút, ale aj odňatia slobody. Môže k tomu dôjsť v prípade závažných pracovných úrazov alebo pochybení pri ochrane pred požiarmi. 

Aké sú zákonné povinnosti BOZP a OPP?

Zazmluvnená bezpečnostná služba

Každá právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ zamestnávajúci jedného a viac zamestnancov musí mať zo zákona uzatvorený zmluvný vzťah s bezpečnostnotechnickou službou a technikom požiarnej ochrany, napríklad so spoločnosťou MG BUSINESS SERVICES s.r.o.

Ako zistíte, kto je oprávnený vám túto službu poskytnúť?

Autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostnotechnická služba a oprávnenie na výchovu a vzdelávanie sú oprávnenia vydané Národným inšpektorátom práce. Technikovi požiarnej ochrany vydáva osvedčenie krajského riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Overte si preto tieto oprávnenia predtým, než podpíšete zmluvu. Ak si s BOZP a PO neviete rady alebo si len chcete overiť, či ich máte implementované podľa zákona a nič vám nehrozí, radi vám poradíme.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 11

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

Prihláste sa na odber noviniek