BOZP

Ako identifikovať a kategorizovať rizikové faktory a aký je význam pravidelného auditu/reauditu pre bezpečnosť zamestnancov?

Na ich predchádzanie rizikových faktorov je potrebná ich identifikácia a kategorizácia, aby ste zistili, ktoré riziká predstavujú najzávažnejšie a menej závažné riziká. Bezpečnosť zamestnancov je na prvom mieste, preto tento krok neberte na ľahkú váhu a v pravidelných intervaloch vykonávajte reaudit  PZS. Ako identifikovať rizikové faktory a ako im predchádzať? Kategorizácia rizík Kategória jednotlivých rizík sa určuje podľa úrovne …

Ako identifikovať a kategorizovať rizikové faktory a aký je význam pravidelného auditu/reauditu pre bezpečnosť zamestnancov? Čítajte viac »

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ?

Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest zmiešaný s cementom v pomere 1:9  tvorí  zmes nazývanú azbestocement tiež používanú v oblasti strešných krytín pod obchodným názvom ETERNIT – materiál s dlhou …

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ? Čítajte viac »

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa

Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám Každý podnikateľ v priebehu svojho podnikania s nevôľou zisťuje, že čím dlhšie podniká a jeho firma rastie, že stále viac času mu zaberá niečo, s čím pri úvodnom nadšení z podnikania vôbec nepočítal. Je to množstvo administratívy a byrokracie, ktoré musí ako podnikateľ, resp. zamestnávateľ …

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa Čítajte viac »

8 základných pilierov práce s odpadmi

Nakladanie s odpadmi spôsobuje nejednému podnikateľovi vrásky na čele. Väčšina z nich rieši podobné problémy. Sú najmä oblasti legislatívy a financií. Prečítajte si, čo by ste o hospodárení s odpadmi mali vedieť a čo sú jeho hlavné povinnosti. Zmluvný partner  Základom správneho nakladania s odpadmi je vhodný výber odberateľa odpadu. Pre istotu si overte jeho registráciu …

8 základných pilierov práce s odpadmi Čítajte viac »

Osobné ochranné pracovné pomôcky – aké, komu a prečo?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri by mala byť jednou z najväčších priorít zamestnávateľa. Ak sa ich podarí funkčne zabezpečiť, eliminuje sa riziko úrazu alebo prípadnej pokuty. Základným pilierom tohto bodu sú ochranné pomôcky. V prípade, že sa nedodržuje ich nosenie a bezpečnostné predpisy, môže dôjsť k pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania. Čo všetko patrí …

Osobné ochranné pracovné pomôcky – aké, komu a prečo? Čítajte viac »

Bezpečné pracovné podmienky – na toto nezabudnite

Každý zamestnávateľ by mal svojim zamestnancom zabezpečil dobré pracovné prostredie a podmienky. Tie by mali byť bezpečné, atraktívne a motivujúce. Bez ohľadu na počet zamestnancov, je vašou úlohou vytvoriť pracovné podmienky, ktoré si daná práca vyžaduje. Okrem zákonnej povinnosti sa vám to oplatí aj z hľadiska lojality a dôvery vašich zamestnancov.   Toto sú vaše povinnosti Ako zamestnávateľ, …

Bezpečné pracovné podmienky – na toto nezabudnite Čítajte viac »

3 najčastejšie choroby z povolania a ich prevencia

Choroba z povolania je choroba, ktorá spadá do zoznamu chorôb z povolania  a vznikla pri vykonávaní práce. To musí potvrdiť špecialista na to určený. Ak sa tak stane, zamestnávateľ musí reagovať podľa zákona. Zamestnanca preloží alebo mu dá odstupné. Medzi najčastejšie choroby z povolania patrí ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia. Je to …

3 najčastejšie choroby z povolania a ich prevencia Čítajte viac »

5 dôvodov prečo BOZP a OPP nepodceňovať

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a ochrana pred požiarmi (OPP, alebo PO) sú pojmy, ktoré by mal poznať každý zamestnávateľ. Už dávnejšie sa stali súčasťou povinností, ktorých nesplnenie môže nejednému podnikateľovi spôsobiť problémy enormných rozmerov. Toto je 5 najčastejších rizík, ktoré vám hrozia. Pokuta od štátnych kontrolných orgánov Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia …

5 dôvodov prečo BOZP a OPP nepodceňovať Čítajte viac »

Ideálna teplota na pracovisku?

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2016/99/20221201_5170990-2.pdfTeplotu na pracovisku si začíname uvedomovať len vtedy keď nám je teplo až horúco a vtedy keď nám je zima. Tieto pocitové vnemy môžeme líšiť v závislosti  akú prácu vykonávame. Optimálna teplota na pracovisku by mala byť 21-23°C, avšak keď teplota klesne pod osemnásť, hrozí riziko nepozornosti, ktoré sa prejaví nedostatočným pracovným výkonom.  Slovenské zákony však rozlišujú …

Ideálna teplota na pracovisku? Čítajte viac »

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM  Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch častí:    1. Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania  a) Je postihnutý pri vedomí? (t.j. odpovedá na otázky, alebo zareaguje na zatrasenie)  b) Dýcha sám? 3. …

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM Čítajte viac »