hanustiak

Kedy a prečo je potrebné získať schválenie od RÚVZ a aké sú požiadavky?

Každá prevádzka, vrátane reštaurácií, kaviarní, kancelárií, výrobných hál, a mnoho ďalších inýchpracovných priestorov musí pred začatím svojej činnosti požiadať RÚVZ o povolenie na prevádzku,alebo si splniť oznamovaciu povinnosť. Všetky prevádzky mimo výnimiek musia mať povolenia od regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzkovanie podnikania v na to určených priestoroch. Kedy a prečo je potrebné získať schválenie od RÚVZ a aké sú …

Kedy a prečo je potrebné získať schválenie od RÚVZ a aké sú požiadavky? Čítajte viac »

Ako identifikovať a kategorizovať rizikové faktory a aký je význam pravidelného auditu/reauditu pre bezpečnosť zamestnancov?

Na ich predchádzanie rizikových faktorov je potrebná ich identifikácia a kategorizácia, aby ste zistili, ktoré riziká predstavujú najzávažnejšie a menej závažné riziká. Bezpečnosť zamestnancov je na prvom mieste, preto tento krok neberte na ľahkú váhu a v pravidelných intervaloch vykonávajte reaudit  PZS. Ako identifikovať rizikové faktory a ako im predchádzať? Kategorizácia rizík Kategória jednotlivých rizík sa určuje podľa úrovne …

Ako identifikovať a kategorizovať rizikové faktory a aký je význam pravidelného auditu/reauditu pre bezpečnosť zamestnancov? Čítajte viac »

Vyriešte štátne povinnosti v prospech vašej firmy

Posledné desaťročia sa firmy stretávajú s novými a čoraz viac narastajúcimi povinnosťami, ktoré musia bez výhrad splniť v mimoriadne krátkom čase, pokiaľ sa chcú vyhnúť sankciám. Pre väčšinu podnikateľov môžu štátne povinnosti pripadať ako bremeno na pleciach, ktorému sa nemôžu vyhnúť. Aj napriek tomu sa povinnosti pod nástrahou pokút dajú pretaviť vo firemné benefity. Efektívne pracovné prostredie ako …

Vyriešte štátne povinnosti v prospech vašej firmy Čítajte viac »

Čo by ste ako zamestnávateľ mal mať v poriadku v oblasti PZS

Prehľad povinností zamestnávateľa v oblasti PZS Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám v oblasti PZS Pripravili sme pre vás stručný prehľad základných povinností (v závere s formulárom na vytlačenie) s komentármi v oblasti Zdravotného dohľadu (PZS). Aby ste sa vyhli zbytočným problémom, komplikáciám a pokutám, tak si tento materiál detailne preštudujte, resp. …

Čo by ste ako zamestnávateľ mal mať v poriadku v oblasti PZS Čítajte viac »

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ?

Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest zmiešaný s cementom v pomere 1:9  tvorí  zmes nazývanú azbestocement tiež používanú v oblasti strešných krytín pod obchodným názvom ETERNIT – materiál s dlhou …

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ? Čítajte viac »

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa

Pracovná zdravotná služba patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa, keďže sa prostredníctvom nej zabezpečujú odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, pričom kľúčovým cieľom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. V tomto blogu vás prevedieme komplexne celou problematikou PZS. Detailne si vysvetlíme, koho sa táto povinnosť reálne …

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa Čítajte viac »

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa

Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám Každý podnikateľ v priebehu svojho podnikania s nevôľou zisťuje, že čím dlhšie podniká a jeho firma rastie, že stále viac času mu zaberá niečo, s čím pri úvodnom nadšení z podnikania vôbec nepočítal. Je to množstvo administratívy a byrokracie, ktoré musí ako podnikateľ, resp. zamestnávateľ …

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa Čítajte viac »

Práca v stoji a v sede

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ustanovuje: požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci, prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a …

Práca v stoji a v sede Čítajte viac »

Práca so zobrazovacími jednotkami

V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku. Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z. Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo, pracovný stôl …

Práca so zobrazovacími jednotkami Čítajte viac »

GDPR v praxi – čo sa zmenilo od roku 2018

Nariadenie GDPR, ktoré vydala Európska únia k 25.mája 2018 je už v praxi niekoľko rokov, viacero vecí od vtedy zásadne zmenilo. Firmy sa museli začať zaoberať ochranou a spracovaním osobných údajov a vynaložiť nemalé prostriedky, aby GDPR implementovali. Osobné údaje rozdávame dobrovoľne Bez toho aby sme si to uvedomili, denne poskytujeme množstvo svojich osobných údajov a dokonca …

GDPR v praxi – čo sa zmenilo od roku 2018 Čítajte viac »