hanustiak

Čo by ste ako zamestnávateľ mal mať v poriadku v oblasti PZS

Prehľad povinností zamestnávateľa v oblasti PZS Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám v oblasti PZS Pripravili sme pre vás stručný prehľad základných povinností (v závere s formulárom na vytlačenie) s komentármi v oblasti Zdravotného dohľadu (PZS). Aby ste sa vyhli zbytočným problémom, komplikáciám a pokutám, tak si tento materiál detailne preštudujte, resp. …

Čo by ste ako zamestnávateľ mal mať v poriadku v oblasti PZS Čítajte viac »

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ?

Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest zmiešaný s cementom v pomere 1:9  tvorí  zmes nazývanú azbestocement tiež používanú v oblasti strešných krytín pod obchodným názvom ETERNIT – materiál s dlhou …

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ? Čítajte viac »

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa

Pracovná zdravotná služba patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa, keďže sa prostredníctvom nej zabezpečujú odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, pričom kľúčovým cieľom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. V tomto blogu vás prevedieme komplexne celou problematikou PZS. Detailne si vysvetlíme, koho sa táto povinnosť reálne …

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa Čítajte viac »

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa

Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám Každý podnikateľ v priebehu svojho podnikania s nevôľou zisťuje, že čím dlhšie podniká a jeho firma rastie, že stále viac času mu zaberá niečo, s čím pri úvodnom nadšení z podnikania vôbec nepočítal. Je to množstvo administratívy a byrokracie, ktoré musí ako podnikateľ, resp. zamestnávateľ …

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa Čítajte viac »

Práca v stoji a v sede

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ustanovuje: požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci, prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a …

Práca v stoji a v sede Čítajte viac »

Práca so zobrazovacími jednotkami

V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku. Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z. Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo, pracovný stôl …

Práca so zobrazovacími jednotkami Čítajte viac »

GDPR v praxi – čo sa zmenilo od roku 2018

Nariadenie GDPR, ktoré vydala Európska únia k 25.mája 2018 je už v praxi niekoľko rokov, viacero vecí od vtedy zásadne zmenilo. Firmy sa museli začať zaoberať ochranou a spracovaním osobných údajov a vynaložiť nemalé prostriedky, aby GDPR implementovali. Osobné údaje rozdávame dobrovoľne Bez toho aby sme si to uvedomili, denne poskytujeme množstvo svojich osobných údajov a dokonca …

GDPR v praxi – čo sa zmenilo od roku 2018 Čítajte viac »

GDPR – postrach obchodníkov

Pojem GDPR počúvame z každej strany. Málokto však vie, čo obnáša a ako sa implementuje. GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré prijala Európska únia v roku 2018. Toto nariadenie je účinné popri zákone o ochrane osobných údajov. Keďže sa doba posúva stále dopredu a informácií sa o ľuďom zbiera …

GDPR – postrach obchodníkov Čítajte viac »

8 základných pilierov práce s odpadmi

Nakladanie s odpadmi spôsobuje nejednému podnikateľovi vrásky na čele. Väčšina z nich rieši podobné problémy. Sú najmä oblasti legislatívy a financií. Prečítajte si, čo by ste o hospodárení s odpadmi mali vedieť a čo sú jeho hlavné povinnosti. Zmluvný partner  Základom správneho nakladania s odpadmi je vhodný výber odberateľa odpadu. Pre istotu si overte jeho registráciu …

8 základných pilierov práce s odpadmi Čítajte viac »

Vyznáte sa v registratúre? Urobte si rýchly test

Počas roka nám vo firme pribúdajú rôzne dokumenty. Viete, ktoré z nich sú archívne? Dokumenty nielen prijímame, ale ich aj vytvárame. Viete, že aj z vašej činnosti môžu vznikať tiež archívne dokumenty?  Viete, koľko rokov treba uchovávať jednotlivé dokumenty? Viete, že ich môžete aj vyradiť a zlikvidovať a ako? Ak ste aspoň raz odpovedali „…neviem…“, mali by …

Vyznáte sa v registratúre? Urobte si rýchly test Čítajte viac »