hanustiak

Pôvodcovia registratúry, ich kategorizácia a aké povinnosti z nej vyplývajú pre podnikateľa?

Vedenie registratúrnych záznamov je jednou z kľúčových povinností každého podnikateľa. Ide o proces spojený s evidenciou, uchovávaním a vyraďovaním dokumentov, ktoré vznikajú v rámci jeho činnosti. Ale pre koho sú tieto povinnosti určené? Registratúra je dôležitou súčasťou každého podnikateľského procesu. Jej definíciu a povinnosti upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a …

Pôvodcovia registratúry, ich kategorizácia a aké povinnosti z nej vyplývajú pre podnikateľa? Čítajte viac »

Ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám v podnikaní?

Hladké a bezproblémové podnikanie je možné len pod jednou podmienkou – pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov či etických noriem. Aj napriek tomu, že pravidiel je skutočne veľa, mali by ste vedieť, ako sa vyhnúť hlavným nepríjemnostiam pri podnikaní – napr. udaniu a sekundárne kontrolám, pokutám alebo dokonca uzatvoreniu prevádzky. Odkiaľ vám môže hroziť udanie? Udanie na váš …

Ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám v podnikaní? Čítajte viac »

Kedy a prečo je potrebné získať schválenie od RÚVZ a aké sú požiadavky?

Každá prevádzka, vrátane reštaurácií, kaviarní, kancelárií, výrobných hál, a mnoho ďalších inýchpracovných priestorov musí pred začatím svojej činnosti požiadať RÚVZ o povolenie na prevádzku,alebo si splniť oznamovaciu povinnosť. Všetky prevádzky mimo výnimiek musia mať povolenia od regionálneho úradu verejného zdravotníctva na prevádzkovanie podnikania v na to určených priestoroch. Kedy a prečo je potrebné získať schválenie od RÚVZ a aké sú …

Kedy a prečo je potrebné získať schválenie od RÚVZ a aké sú požiadavky? Čítajte viac »

Ako identifikovať a kategorizovať rizikové faktory a aký je význam pravidelného auditu/reauditu pre bezpečnosť zamestnancov?

Na ich predchádzanie rizikových faktorov je potrebná ich identifikácia a kategorizácia, aby ste zistili, ktoré riziká predstavujú najzávažnejšie a menej závažné riziká. Bezpečnosť zamestnancov je na prvom mieste, preto tento krok neberte na ľahkú váhu a v pravidelných intervaloch vykonávajte reaudit  PZS. Ako identifikovať rizikové faktory a ako im predchádzať? Kategorizácia rizík Kategória jednotlivých rizík sa určuje podľa úrovne …

Ako identifikovať a kategorizovať rizikové faktory a aký je význam pravidelného auditu/reauditu pre bezpečnosť zamestnancov? Čítajte viac »

Vyriešte štátne povinnosti v prospech vašej firmy

Posledné desaťročia sa firmy stretávajú s novými a čoraz viac narastajúcimi povinnosťami, ktoré musia bez výhrad splniť v mimoriadne krátkom čase, pokiaľ sa chcú vyhnúť sankciám. Pre väčšinu podnikateľov môžu štátne povinnosti pripadať ako bremeno na pleciach, ktorému sa nemôžu vyhnúť. Aj napriek tomu sa povinnosti pod nástrahou pokút dajú pretaviť vo firemné benefity. Efektívne pracovné prostredie ako …

Vyriešte štátne povinnosti v prospech vašej firmy Čítajte viac »

Čo by ste ako zamestnávateľ mal mať v poriadku v oblasti PZS

Prehľad povinností zamestnávateľa v oblasti PZS Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám v oblasti PZS Pripravili sme pre vás stručný prehľad základných povinností (v závere s formulárom na vytlačenie) s komentármi v oblasti Zdravotného dohľadu (PZS). Aby ste sa vyhli zbytočným problémom, komplikáciám a pokutám, tak si tento materiál detailne preštudujte, resp. …

Čo by ste ako zamestnávateľ mal mať v poriadku v oblasti PZS Čítajte viac »

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ?

Typickou vlastnosťou azbestu je nehorľavosť a čiastočne žiaruvzdornosť, azbest je pevný a ohybný, dajú sa z neho tkať tkaniny, je odolný voči kyselinám aj zásadám, azbest nemá charakteristický zápach ani chuť a jeho vlákna sa dobre viažu s cementom. Azbest zmiešaný s cementom v pomere 1:9  tvorí  zmes nazývanú azbestocement tiež používanú v oblasti strešných krytín pod obchodným názvom ETERNIT – materiál s dlhou …

Nehnuteľnosť s Eternitom na streche ? Čítajte viac »

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa

Pracovná zdravotná služba patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa, keďže sa prostredníctvom nej zabezpečujú odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, pričom kľúčovým cieľom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. V tomto blogu vás prevedieme komplexne celou problematikou PZS. Detailne si vysvetlíme, koho sa táto povinnosť reálne …

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa Čítajte viac »

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa

Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám Každý podnikateľ v priebehu svojho podnikania s nevôľou zisťuje, že čím dlhšie podniká a jeho firma rastie, že stále viac času mu zaberá niečo, s čím pri úvodnom nadšení z podnikania vôbec nepočítal. Je to množstvo administratívy a byrokracie, ktoré musí ako podnikateľ, resp. zamestnávateľ …

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa Čítajte viac »

Práca v stoji a v sede

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ustanovuje: požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci, prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a …

Práca v stoji a v sede Čítajte viac »