hanustiak

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa

Pracovná zdravotná služba patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa, keďže sa prostredníctvom nej zabezpečujú odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, pričom kľúčovým cieľom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. V tomto blogu vás prevedieme komplexne celou problematikou PZS. Detailne si vysvetlíme, koho sa táto povinnosť reálne …

Pracovná zdravotná služba (PZS), 8 kľúčových informácií pre zamestnávateľa Čítajte viac »

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa

Stručný manuál pre zamestnávateľa ako sa vyhnúť problémom a komplikáciám Každý podnikateľ v priebehu svojho podnikania s nevôľou zisťuje, že čím dlhšie podniká a jeho firma rastie, že stále viac času mu zaberá niečo, s čím pri úvodnom nadšení z podnikania vôbec nepočítal. Je to množstvo administratívy a byrokracie, ktoré musí ako podnikateľ, resp. zamestnávateľ …

Prehľad bežných povinností zamestnávateľa Čítajte viac »

Práca v stoji a v sede

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ustanovuje: požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci, prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a …

Práca v stoji a v sede Čítajte viac »

Práca so zobrazovacími jednotkami

V súčasnej dobe sa počítače stali našou každodennou potrebou v bežnom živote ako i na pracovisku. Legislatíva upravuje minimálne bezpečnostné zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z. Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca počítač a ďalšie príslušenstvo (napr. klávesnica, myš, tlačiareň a iné). Súčasťou pracoviska je aj pracovné sedadlo, pracovný stôl …

Práca so zobrazovacími jednotkami Čítajte viac »

GDPR v praxi – čo sa zmenilo od roku 2018

Nariadenie GDPR, ktoré vydala Európska únia k 25.mája 2018 je už v praxi niekoľko rokov, viacero vecí od vtedy zásadne zmenilo. Firmy sa museli začať zaoberať ochranou a spracovaním osobných údajov a vynaložiť nemalé prostriedky, aby GDPR implementovali. Osobné údaje rozdávame dobrovoľne Bez toho aby sme si to uvedomili, denne poskytujeme množstvo svojich osobných údajov a dokonca …

GDPR v praxi – čo sa zmenilo od roku 2018 Čítajte viac »

GDPR – postrach obchodníkov

Pojem GDPR počúvame z každej strany. Málokto však vie, čo obnáša a ako sa implementuje. GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré prijala Európska únia v roku 2018. Toto nariadenie je účinné popri zákone o ochrane osobných údajov. Keďže sa doba posúva stále dopredu a informácií sa o ľuďom zbiera …

GDPR – postrach obchodníkov Čítajte viac »

8 základných pilierov práce s odpadmi

Nakladanie s odpadmi spôsobuje nejednému podnikateľovi vrásky na čele. Väčšina z nich rieši podobné problémy. Sú najmä oblasti legislatívy a financií. Prečítajte si, čo by ste o hospodárení s odpadmi mali vedieť a čo sú jeho hlavné povinnosti. Zmluvný partner  Základom správneho nakladania s odpadmi je vhodný výber odberateľa odpadu. Pre istotu si overte jeho registráciu …

8 základných pilierov práce s odpadmi Čítajte viac »

Vyznáte sa v registratúre? Urobte si rýchly test

Počas roka nám vo firme pribúdajú rôzne dokumenty. Viete, ktoré z nich sú archívne? Dokumenty nielen prijímame, ale ich aj vytvárame. Viete, že aj z vašej činnosti môžu vznikať tiež archívne dokumenty?  Viete, koľko rokov treba uchovávať jednotlivé dokumenty? Viete, že ich môžete aj vyradiť a zlikvidovať a ako? Ak ste aspoň raz odpovedali „…neviem…“, mali by …

Vyznáte sa v registratúre? Urobte si rýchly test Čítajte viac »

Osobné ochranné pracovné pomôcky – aké, komu a prečo?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri by mala byť jednou z najväčších priorít zamestnávateľa. Ak sa ich podarí funkčne zabezpečiť, eliminuje sa riziko úrazu alebo prípadnej pokuty. Základným pilierom tohto bodu sú ochranné pomôcky. V prípade, že sa nedodržuje ich nosenie a bezpečnostné predpisy, môže dôjsť k pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania. Čo všetko patrí …

Osobné ochranné pracovné pomôcky – aké, komu a prečo? Čítajte viac »

Civilná ochrana – vďaka pandémii ako súčasť života každej firmy

Vedeli ste, že pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorou si momentálne prechádzame, rieši štát prostredníctvom Civilnej ochrany? To znamená, že nielen firmy, ale aj štát musí mať dôkladne spracovanú agendu Civilnej ochrany a konať podľa nej. Rozdielom je, že agenda Civilnej ochrany vo firme sa dotýka zamestnancov, pričom agenda od štátu ovplyvňuje životy všetkých Slovákov. Vypracovať plán Civilnej …

Civilná ochrana – vďaka pandémii ako súčasť života každej firmy Čítajte viac »