PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM  Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch častí:    1. Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania  a) Je postihnutý pri vedomí? (t.j. odpovedá na otázky, alebo zareaguje na zatrasenie)  b) Dýcha sám? 3. …

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM Čítajte viac »