PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM

PRVÁ POMOC – PRVÝ KONTAKT S POSTIHNUTÝM 

Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch častí:   

1. Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania 

a) Je postihnutý pri vedomí? (t.j. odpovedá na otázky, alebo zareaguje na zatrasenie) 

b) Dýcha sám? 3. Nevidíme veľké vonkajšie krvácanie? 

Následne môžeme pristúpiť k druhotnému vyšetreniu:   

2. Odhalenie príznakov, ktoré neohrozujú bezprostredne život postihnutého, ale mohli by spôsobiť komplikácie, ak by ostali neodhalené,  robíme tak rozhovorom a vyšetrením doslova od hlavy k päte. 

 

Rozhovor s postihnutým

1. Predstavenie sa postihnutému 

2. Ponúknutie pomoci 

3. Opýtanie sa na jeho pocity (najčastejšie je to bolesť a zlyhanie funkcie časti tela) 

 

Pri bezvedomí skúšame získať údaje od svedkov príhody. Ak sa dá, je vhodné zistiť čo, kedy a ako sa stalo, užívané lieky a choroby, na ktoré sa postihnutý lieči, alergie a posledný príjem jedla. Vyšetrenie slúži na nájdenie prípadných poranení!    

Pri podozrení na poranenie krku a chrbtice s osobou nehýbeme!  

1. Vysvetlenie postihnutému, čo sa ide robiť 

2. Obnaženie postihnutej časti tela 

3. Na jednotlivých častiach tela sledujeme: 

– hlava a krk: skontrolujte vlasatú časť hlavy na krvácanie a deformity, uši a nos na výtok, ústa na zvratky, potravu, hlavou nehýbať! 

– oči: zrenice zúžené, rozšírené, nerovnako široké zrenice svedčia o vážnom stave! 

– hrudník: hľadajte rany, cudzie telesá. 

– brucho: hľadajte rany, výhrez orgánov, cudzie telesá. 

– končatiny: skontrolujte horné a dolné končatiny na deformity, rany, krvácanie, porovnávajte obe strany! 

– chrbtica a chrbát: pri podozrení na úraz chrbtice skúste citlivosť a silu končatín, nechajte si stisnúť ruky postihnutým, tlačiť nohami proti vašej ruke! 

 

Varovné známky – používajú sa ako náramok, prívesok, varovná identifikačná karta a upozorňujú na ochorenie nositeľa. Môžu obsahovať telefónne číslo, meno lekára, názov ochorenia. Neberte ich postihnutému!!!