Civilná ochrana – vďaka pandémii ako súčasť života každej firmy

Vedeli ste, že pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorou si momentálne prechádzame, rieši štát prostredníctvom Civilnej ochrany? To znamená, že nielen firmy, ale aj štát musí mať dôkladne spracovanú agendu Civilnej ochrany a konať podľa nej. Rozdielom je, že agenda Civilnej ochrany vo firme sa dotýka zamestnancov, pričom agenda od štátu ovplyvňuje životy všetkých Slovákov.

Vypracovať plán Civilnej ochrany, ako vidíme posledné dva roky, vôbec nemusí byť jednoduché. Je potrebné venovať množstvo času a znalostí, aby bol vypracovaný efektívne a účelne. Prakticky každý z nás mal  možnosť počas pandémie zistiť, ako vyzerá Civilná ochrana. V podaní štátu ňou bolo vyhlásenie núdzového stavu.

Štát a firma vs. Civilná ochrana – podobnosť čisto náhodná

Nie nadarmo sa hovorí, že štát by mal byť ako firma. Preto aj preň platia isté pravidlá. Povinnosťou štátu je chrániť zdravie obyvateľov, práva a slobody, životné prostredie a majetok. Ak preto vznikne nejaká situácia, ktorá ich môže ohroziť, vyhlasuje sa vojnový, výnimočný stav alebo núdzový stav. Núdzový stav je stav, kedy na základe mimoriadnych udalostí došlo alebo môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života ľudí. Príčinou môžu byť rôzne katastrofy spôsobené počasím alebo havárie rôzneho rozsahu, či ako dnes môžeme vidieť, pandémia (prípadne „infekčné ochorenie“).

Núdzový stav v praxi, čo ste možno nevedeli

Núdzový stav je možné vyhlásiť len na mieste, ktoré je postihnuté katastrofou, haváriou alebo pandémiou. Taktiež môže byť núdzový stav vyhlásený na bezprostredne ohrozenom území. Ten môže byť vyhlásený v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie však na 90 dní. Po uplynutí lehoty 90 dní sa dá núdzový stav opakovane predlžovať na ďalších 90 dní.

Počas núdzového stavu je potrebné, aby obyvatelia daného štátu dodržiavali pokyny, ktoré vydáva štát, taktiež pokyny od mesta, obce, školy alebo konateľa. Je to podobné ako vo firme, kde zamestnanci musia v záujme bezpečnosti a ochrany seba či okolia dodržiavať stanovené pravidlá.

Dôležitosť koordinácie Civilnej ochrany

Na vlastné oči sme sa mohli presvedčiť, ako náročné môže byť viesť a riadiť Civilnú ochranu veľkej skupiny ľudí. Príkladom je núdzový stav, ktorý vyvolával množstvo otázok, dohadov a snáh obísť ho. Je preto dôležité mať perfektne pripravenú agendu, plán, ktorý sa v prípade núdze vytiahne zo šuplíka. Platí to hlavne pre firmy, ktoré svojou pripravenosťou môžu ohrozujúce situácie zvládnuť lepšie. Konatelia, riaditelia, starostova, primátori  a každý zamestnávateľ by mali mať vyriešené metodiky postupov a dokumentácie Civilnej ochrany pre svoje organizácie. Pravidelne raz za rok by mali tiež absolvovať odbornú prípravu a raz za tri roky zrealizovať praktické precvičenie plánu ochrany zamestnancov či obyvateľov.

Naši experti vám vedia vysvetliť, poradiť, vypracovať dokumentáciu Civilnej ochrany, pomôcť s implementáciou do praxe a odborne pripraviť personál aj všetkých zamestnancov. Informovať sa môžete na tel. čísle: 032/2858040 alebo emailom: Civilnaochrana@mg-service.sk

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 5

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

Prihláste sa na odber noviniek