Osobné ochranné pracovné pomôcky – aké, komu a prečo?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri by mala byť jednou z najväčších priorít zamestnávateľa. Ak sa ich podarí funkčne zabezpečiť, eliminuje sa riziko úrazu alebo prípadnej pokuty. Základným pilierom tohto bodu sú ochranné pomôcky. V prípade, že sa nedodržuje ich nosenie a bezpečnostné predpisy, môže dôjsť k pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania.

Čo všetko patrí k ochranným pracovným pomôckam

Osobné ochranné pracovné pomôcky (poznáme aj pod skratkou OOPP) sú všetky ochranné prostriedky určené pre použitie pracovníkov na ochranu ich bezpečnosti a zdravia pri práci. Chránia pracovníkov pred úrazmi a chorobami z povolania. Patria sem pomôcky, ktoré zamestnanec pri práci drží, nosí alebo inak používa, vrátane doplnkov a príslušenstva. Je to napríklad protišmyková obuv, obuv s oceľovou špicou, plášť alebo rukavice, ktoré pracovníka chránia pred rôznymi úrazmi a nehodami.

Toto nie sú ochranné pracovné pomôcky

Bežné pracovné odevy, uniforma a obuv do kategórie ochranných pomôcok nepatria. Rovnako sem nespadajú ani prostriedky, ktorým záchranné zložky poskytujú prvú pomoc alebo prostriedky na sebaobranu.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochrannými pracovnými prostriedkami

O povinnostiach zamestnávateľa hovorí zákon č. 124/2006 Z.z. o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenia vlády 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi bezplatne ochranný pracovný prostriedok, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť. Zabezpečuje technické prostriedky, a prostriedky kolektívnej ochrany a to metódami a formami organizácie práce.

V zmysle tohto nariadenia musí tento ochranný prostriedok vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po malom prispôsobení aj telu zamestnanca. Musí byť tiež zdravotne neškodný. Ak si neviete s povinnosťami rady, obráťte sa na nás.

Povinnosti zamestnanca v súvislosti s ochrannými pracovnými prostriedkami

Zamestnanec je povinný používať určeným spôsobom ochranné pracovné prostriedky a tým predísť nebezpečenstvu pred úrazom alebo chorobe z povolania.

Je mnoho nebezpečných a aj netradičných povolaní, pri ktorých pracovníci denne bežne nosia ochranné pracovné prostriedky. Takisto ale existuje aj mnoho bežných povolaní, pri ktorých je potrebné nosiť tieto prostriedky a možno o nich ani neviete.

Najčastejšie ochranné pracovné prostriedky

V pásovej výrobe

Slovensko je známe vysokým percentom pracujúcich ľudí v pásovej výrobe a presne pri tomto povolaní sú časté úrazy ako aj choroby z povolania. Pri často monotónnej práci stačí malá nepozornosť a môže dôjsť k vážnym poraneniam horných končatín.

Rovnako, ak je chrbtica alebo končatina dlhodobo zaťažovaná jedným alebo rovnakým pohybom, môže dôjsť časom k chorobe z povolania. Pracovníci v pásovej výrobe musia preto nosiť ochrannú obuv, tzn. obuv s oceľovou špicou, ochranné rukavice a špeciálne pracovné oblečenie.

oop2
oop3

Práca, kde je hluk

Množstvo pracujúcich ľudí zažíva  každý deň na pracovisku nadmerný hluk. Nadmerný hluk môže viesť k trvalému poškodenie sluchu. Preto je potrebné zabezpečiť ochranu sluchu a to  napríklad slúchadlovými chráničmi alebo protihlukovými prilbami.

oop4
oop5

Práca s chemickými látkami

Do ďalšej kategórie patrí práca s chemickými látkami. Mnoho zamestnancov pracujúcich s chemickým látkami zanedbáva tieto prostriedky, lebo je to pre nich nepohodlné. Sú to napríklad rukavice, rúška, respirátory či ochranné okuliare. Avšak pri zasiahnutí zraku, vdýchnutí chemickej látky môže dôjsť k úrazu, prípadne k trvalému poškodeniu zdravia. Preto je aj pri tejto práci potrebné dodržiavať nariadenie o ochranných prostriedkoch.

oop6
oop7

Práca v stravovacom zariadení

Zamestnanci týchto zariadení by mali používať ochranné prostriedky, aby zamedzili šíreniu choroboplodných zárodkov a minimalizovali tak krížovú kontamináciu medzi jednotlivými stanicami na prípravu jedál. Najlepším ochranným prostriedkom sú jednoduché vinylové rukavice, ktoré sa ľahko naťahujú na ruky a poskytujú primeranú ochranu

Automechanici

Poznáme ich ako ufúľaných chlapov v špinavých montérkach a rukami čiernymi od oleja. No ak musia zvárať, používajú zváračské ochranné okuliare a kukly, ktoré chránia ich zrak a tvár.

Takisto pri manipulácii s chemikáliami a olejmi by mali používať špeciálne nitrilové ochranné rukavice.

Aké sú sankcie zamestnávateľa ak neposkytne zamestnancovi OOPP?

Ak zamestnávateľ neposkytne svojim zamestnancom OOPP ide o závažné porušenie. V tomto prípade mu hrozí pokuta vo výške od 1000€ do 200.000€, ktorú môže uložiť Inšpektorát práce. Chcete si overiť, či máte všetko v poriadku? Kontaktujte nás tu.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na hviezdičku ho ohodnotíte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasov: 12

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.

Prihláste sa na odber noviniek