Ideálna teplota na pracovisku?

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2016/99/20221201_5170990-2.pdfTeplotu na pracovisku si začíname uvedomovať len vtedy keď nám je teplo až horúco a vtedy keď nám je zima. Tieto pocitové vnemy môžeme líšiť v závislosti  akú prácu vykonávame. Optimálna teplota na pracovisku by mala byť 21-23°C, avšak keď teplota klesne pod osemnásť, hrozí riziko nepozornosti, ktoré sa prejaví nedostatočným pracovným výkonom.  Slovenské zákony však rozlišujú …

Ideálna teplota na pracovisku? Čítajte viac »