PRVÁ POMOC – SRDCOVÝ ZÁCHVAT – INFARKT SRDCA

Infarkt je veľmi častou príhodou a vyžaduje veľmi rýchlu pomoc.

Prejavy:

  • Postihnutý pociťuje nepríjemný tlak, zvieranie, pálenie, neprerušovanú bolesť v strede hrudníka.
  • Ďalšími príznakmi môžu byť šírenie bolesti do ramena, krku, dolnej čeľuste alebo do hornej končatiny, slabosť, závrat, potenie, pocit na vracanie, pocit nedostatku vzduchu.
  • Príznaky sa zvyknú kombinovať naraz aj postupne!

Prvá pomoc:

  • Začíname konať, ak príznaky trvajú viac ako 5 – 10 minút bez prerušenia. 
  • Postihnutého uložíme do pohodlnej polohy – posediačky s podloženými nohami pokrčenými v kolenách, uvoľníme odev okolo krku a pása, v miestnosti vyvetráme. 
  • Ak je k dispozícii, podáme zasiahnutej osobe jednu tabletku Anopyrinu, Acylpyrinu alebo Aspirinu 400 mg.
  • Neodkladne privoláme záchrannú zdravotnú službu alebo vyhľadáme pohotovosť. 

 

 Strata času pri váhaní zvyšuje riziko komplikácií. Pripraviť sa treba na kardiopulmonálnu resuscitáciu pri náhlom vzniku bezvedomia následkom zastavenia krvného obehu.