PRVÁ POMOC – VEĽKÉ VONKAJŠIE KRVÁCANIE

Pri úrazoch, kde sa vyskytne krvácanie, je najbezpečnejšie pamätať si takzvaných 5Z:

 • Zistiť krvácanie 
 • Zatlačiť v rane 
 • Zdvihnúť nad úroveň srdca 
 • Zabrániť šoku
 • Zavolať 112/155

Krv môže tiecť, striekať alebo prerušovane vytekať z rany, nastúpiť môže aj šok!

 • Postihnutému okamžite zatlačíme rukou priamo na ranu, ak máme po ruke obväz alebo čistú tkaninu, vytvoríme z nich ochrannú vrstvu a ranu prekryjeme.
 • Priložíme tlakový obväz. Tlakový obväz nie je lepšia pomoc ako tlak rukou v rane, no uvoľní nám ruky na ďalšiu pomoc.
 • Postihnuté miesto sa snažíme znehybniť a polohovať nad úrovňou srdca.  
 • Nezabúdame na protišokové opatrenia, kontrolujeme vedomie, dýchanie a privoláme pomoc.

 Škrtidlo na zastavenie krvácania sa nepoužíva!

CUDZIE TELESÁ V RANE

Krvácanie môžu skomplikovať malé cudzie telesá na povrchu rany ako sú kamienky, piesok, tŕne a podobne – odstránime ich tampónom, alebo opláchneme vodou.

Veľké telesá nikdy nevyberáme, pretože dokážu upchať ranu, a tým brániť krvácaniu!

 • Zasiahnutej osobe nadvihneme poranenú časť tela a okraje rany okolo cudzieho telesa tlačíme k sebe. 
 • Cudzie teleso obložíme gázou až do jeho výšky. Začneme obväzovať. Ak teleso veľmi vyčnieva, obväzujeme okolo tak, aby sme s ním nehýbali.  Veľké telesá možno spevniť dvomi priečne uloženými neroztočenými obväzmi po stranách. 
 • Urýchlene zariadime prevoz do nemocnice.

Pri pevných telesách v rane ako napríklad kôl, podoprieme poraneného a presne opíšeme situáciu pri privolávaní záchrannej služby a technickej pomoci. Dispečingy zdravotníctva, polície a požiarnikov sú navzájom prepojené (tiesňová linka 112).